نحوه تشخیص عمر ساختمان بتنی

نحوه تشخیص عمر ساختمان بتنی
| آرین تیس

همه ما می دانیم که هر ساختمانی دارای طول عمر محدود و مشخصی می باشد که پس از گذشت آن دوره زمانی به یک ساختمان قدیمی تبدیل خواهد شد و از آنجایی که به عنوان یک ملک یا ساختمان نوساز محسوب نمی شود برای سکونت مناسب نخواهد بود. نوساز و یا قدیمی بودن یک ساختمان در بازار املاک از اهمیت زیادی برخوردار می باشد زیرا عمر ساختمان بتنی نه تنها بر روی میزان قیمت آن موثر است بلکه در تسهیلات بانکی که برای مسکن گرفته می شود و همچنین در مدت زمان برنامه ریزی شده برای ساکن شدن در خانه توسط مالک نیز اهمیت زیادی دارد. برای خریداران بسیار مهم است که قبل از اینکه  ملکی را معامله کنند باید ابتدا عمر آن تعیین شود. اگر خریداران قبل از اینکه قراردادی را امضا کنند این مسئله مهم را مورد توجه خود قرار ندهد، آن ها باید مسئولیت خسارات احتمالی که بر اثر این بی توجهی بوجود می آیند را به عهده بگیرند.

 

نحوه تشخیص عمر ساختمان بتنی
 

نحوه تشخیص عمر ساختمان بتنی از طریق انواع سن آن همیشه خریدار و فروشنده در بازار مسکن در میزان عمر ساختمان بتنی با یکدیگر بحث و مجادله می کنند. در کشور یک ساختمان حدود 30 سال عمر می کند و این کاملا امری طبیعی می باشد که سن ساختمان در تصمیم گیری درباره خرید آن تاثیرگذار باشد. برای اینکه تعداد زیادی از تسهیلات ویژه مسکن دریافت شود میزان سن ساختمانی که مدنظر است دارای محدودیت هایی می باشد و یکی از بحث هایی که در معاملات بانکی بسیارمهم می باشد میزان سن ساختمان است. معمولا سه سن مختلف برای هر ساختمان درنظر گرفته می شود:

 

1) سن واقعی ساختمان

2) سن بهره برداری

3) سن سندی

 

ساختمان| ساختمان بتنی| عمر ساختمان|نحوه تشخیص عمر واقعی ساختمان بتنی

 

عمر واقعی ساختمان :
 

 براساس تعداد زیادی ازگفته های کارشناسان حوزه ی املاک، یک ساختمان از زمانی که بنیانگذاری مقدماتی و تشکیل فونداسیون انجام می شود، سن واقعی آن نیز مورد بررسی و محاسبه قرار خواهد گرفت. یعنی همان لحظه که شروع به ساختن یک بنا می شود و برای ایجاد آن کارهای اولیه صورت می گیرد آن تولد ساختمان محسوب می شود. براساس تاریخی که جواز یا پروانه ساختمانی صادر می شود سن واقعی ساختمان را می توان تعیین کرد.

 

عمر بهره برداری:
 

هنگامی که یک ملک دارای شرایطی باشد که بتوان در آن سکونت کرد سن بهره برداری ساختمان شروع می شود. تشخیص عمر ساختمان بتنی براساس سن بهره برداری ساختمان به این معنی می باشد که تمام کارهای ساختمان از نظر عمرانی به پایان رسیده و ساختمانی که بنا شده به مالک داده شده است. این مرحله ای است که در آن افراد می توانند در ساختمان سکونت کنند. وقتی که افراد می خواهند سن بهره برداری ساختمان را محاسبه کنند باید به تاریخی که در آن کنتور نصب شده است توجه داشته باشند.

 

عمر سندی ساختمان:
 

یکی دیگر از راه های تشخیص عمر ساختمان بتنی، سن سندی ساختمان می باشد. سن سندی یک ساختمان زمانی آغاز می شود که سند یک ملک به طورقطعی صادر شود.

هر یک از سن های مختلف ساختمان کاربردی دارند که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. در هر موارد خاصی هر یک از سن ها مهم و ضروری هستند. در میان انواع سن، سن واقعی مهمترین آن ها می باشد زیرا آن یکی از معیارهای اصلی می باشد که بانک ها تسهیلات بانکی ویژه مسکن را ارائه می دهند و همچنین در تاریخی که پروانه ی ساختمان صدور می شود مهم است. اما هنگامی که قیمت گذاری انجام می شود و مالکین به خریدار اعلام می کنند سن بهره  برداری ساختمان و سن سندی مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین شرایط خریدار باید درباره اینکه سن واقعی ساختمان چقدر است تحقیق کند و تاریخی که پروانه ساختمانی صادر شده و یا کپی آن را با دقت مورد بررسی قرار دهد. به دلیل اینکه میان سن بهره برداری ساختمان، سن سندی و انشعاباتی که نصب شدند با سن واقعی نباید دارای اختلاف زیادی باشند. از طرفی امکان دارد دلایل زیادی وجود داشته باشد که گرفتن سندهای ساختمانی طولانی شود و چندین سال طول  برای صادر شدن آن ها بگذرد. بنابراین نه تنها باید سن ساختمان را براساس اسنادی که وجود دارند بررسی کرد بلکه باید درباره ملک تحقیق های محلی را نیز انجام داد.

 

ساختمان| ساختمان بتنی| عمر ساختمان|نحوه تشخیص عمر سندی ساختمان بتنی

 

چرا تشخیص عمر ساختمان بتنی اهمیت دارد؟
 

اولین چیزی که در خرید، رهن و یا اجاره ی خانه باید مورد بررسی قرار گیرد سن ساختمان می باشد. سن ساختمان بر روی تمام معاملاتی که ملکی هستند به طورمستقیم تاثیر می گذارد.

یک ساختمانی که در ایران وجود دارد عمر مفید آن تا 30 سال می باشد و پس از اینکه این مدت سپری شد، آن خانه در گروه ساختمان هایی قرار می گیرد که کلنگی هستند. حتی اگر آن قابلیت سکونت را داشته باشد و به خوبی از آن نگهداری شود. مواردی که در آن ها تشخیص عمر ساختمان بتنی اهمیت دارد:

 

1. تشخیص عمر ساختمان بتنی بر قیمت آن تاثیر می گذارد
2. تشخیص عمر ساختمان بتنی برای دریافت تسهیلات بانکی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد
3. به تصمیم گیری درباره سکونت یا ساخت و ساز کمک خواهد کرد.
 

تشخیص عمر ساختمان بتنی بر قیمت آن تاثیر می گذارد:
 

از عوامل بسیار مهمی که بر روی قیمت یک ساختمان تاثیر مستقیمی دارد سن آن می باشد. همه افراد برای سکونت به دنبال خانه هایی می باشند که نوساز هستند و این یک امر طبیعی است. بعضی افراد به دلیل اینکه توانایی مالی آن ها محدود بوده و برای خریدن خانه بودجه زیادی ندارند

ساختمان هایی را ترجیح می دهند که دارای سنی کمتر از ده سال باشند. زیرا باعث پایین آمدن قیمت خانه می شود. بنابراین در بازارهای معاملات ملکی ساختمان هایی که سن آن ها تقریبا ده الی پانزده سال می باشد مورد توجه قرار می گیرند. به طورکلی خانه هایی که قدیمی هستند و سن آن ها حدود ده سال است از ساختمان های نوساز 20 تا 30 درصد قیمت کمتری دارند. هر منطقه در هر متر مربع حدود یک ال سه میلیون دارای تفاوت قیمت می باشد. برخی از مشاوران املاک براین باورند

که هرسال که از عمر مفید یک ساختمان می گذرد قیمت آن تقریبا صد الی سیصد هزار تومان پایین خواهد آمد. باتوجه به این مسئله ممکن است تصور شود که وقتی که این قیمت ها سالانه کاهش پیدا می کنند پس از اینکه چند سال از عمر ساختمان گذشت مبلغ و ارزش آن بسیار کم خواهد شد و حتی به یک مبلغ بسیار ناچیز برسد ولی باید یادآوری شود که تورم هایی که در قیمت املاک وجود دارد و درپی آن قیمت هایی که در بازار مسکن سالانه و مهانه افزایش می یابد  سبب شده است که ساختمان ها و بناهای گوناگون از قیمت های بسیار بالایی برخوردار باشند.

 

ساختمان| ساختمان بتنی| عمر ساختمان|نحوه تشخیص عمر ساختمان بتنی بر قیمت تاثیر میگذارد

 

تشخیص عمر ساختمان بتنی برای دریافت تسهیلات بانکی مهم است:
 

هنگامی که یک خریدار قصد دارد از تسهیلات بانکی برای مسکن بهره مند شود باید بیشتر از قبل به تشخیص عمرساختمان بتنی اهمیت دهد. در چنین وضعیتی اگر نسبت به سن بنا بی توجهی شود هم خریدار و هم فروشنده از نظر مالی خسارت خواهند دید. برای اینکه از هر مشکلی  جلوگیری شود باید تاریخی که پروانه ساخت صدور شده است مورد بررسی قرار گیرد.زیرا آن برای گرفتن تسهیلات بانکی تعیین کننده سن ساختمان است. تاریخی که پروانه صادر شده است در گواهی  اتمام کار نوشته شده است. برای این که بتوان از برخی تسهیلات بانکی برخوردار شد سن ساختمان باید بین  زیر 15 الی 30 باشد. بنابراین کسی که می خواهد ملکی را خریداری کند قبل از اینکه مبایعه نامه را امضا کند باید آن را بادقت مورد بررسی قرار دهد. اگر کسی که می خواهد از تسهیلات مسکن استفاده کند و از نظر مالی هزینه های خرید خانه را تامین کند به آن توجهی نکرده و با نادیده گرفتن این موضوع اقدام به امضا کردن مبایعه نامه کند باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای او خواهد شد. زیرا او مجبور است طبق قرارداد مبلغی را به فروشنده پرداخت کند همچنین فروشنده به دلیل این که فرصتی را از دست داده است که می توانست با آن مشتری پیدا کن و ملک را عرضه کند در نتیجه فروشنده نیز ضرر کرده است. بنابراین صحیح نیست که فقط صدور پروانه ساخت را ببرسی کرد و نسبت به تاریخی که پروانه صادر شده است بی اعتنایی کرد. زیرا همه شهرها به خصوص تهران مجتمع های مسکونی زیادی هستند حدود 10 سال یا بیشتر بین تاریخی که پروانه صادر شد و زمانی که کار به اتمام رسید اختلاف وجود دارد.

 

تشخیص عمر ساختمان بتنی برای سکونت یا ساخت وساز تصمیم می گیرد:
 

خریداری که می خواهد چندین سال در یک خانه زندگی کند طبیعی است ک دنبال خریداری خانه هایی باشد که سالم بوده و سن آن پایین است. اما اگر او مرتکب یک اشتباه شود تمام برنامه ریزی هایی که برای سکونت کرده بهم می ریزد. زیرا اگر خانه ای را خریداری کند که قدیمی است ناچار است پس از این که چند سال گذشت خانه را عوض کند. از طرفی اگر کسی قصد دارد خانه مورد نظر را ساخت و ساز کند باتوجه به تشخیص عمر ساختمان بتنی قادر است برای اینکه خانه را بازسازی و نوسازی کند تسهیلات مسکن را مورد استفاده قرار دهد. در بسیاری از معاملات بانکی عمر ساختمان بتنی بسیار مهم است و خریداران به دلیل اینکه انتخاب اشتباه آن ها باعث می شود ضرر زیادی کنند باید تمامی سندها و مدارک را بادقت مورد بررسی قرار دهند و عمر ساختمان را به درستی تشخیص دهند. آن ها فقط  با این شرایط قادرند از خسارت هایی که مالی هستد و سایر ضرر و زیان ها جلوگیری کنند. درنتیجه اگر افراد هنگامی که می خواهند ملکی را خریداری کنند و نمی توانند به درستی سن ساختمان را تشخیص دهند باید از خرید ملک مورد نظر منصرف شوند و یا قبل از اینکه تعهدی را امضا کنند یک وکیل را در کنار خود داشته باشند و در تمامی مراحل با او مشورت کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت آرین تیس مراجعه نمایید.

 

ساختمان| ساختمان بتنی| عمر ساختمان|تشخیص عمر ساختمان بتنی 

 

وجود الزامی شرکت مقاوم سازی در ایران
 

مقاوم سازی ساختمان‌ها و سازه‌ها یک کار تخصصی است که نیاز به تخصص پیمانکاران و مهندسین ناظر دارد. لازم است بدانید که ساختمان‌های بتنی و سیمانی در حین ساخت نیاز به رعایت ملزوماتی دارند تا شرایطی را فراهم آورند برای مقاوم کردن هرچه بیشتر و بهتر ساختمان‌ها و بناهای بزرگ و کوچک. شرکت مقاوم سازی توسط مهندسین و سازمان‌های مختلف در سرتاسر کشورمان پدید آمده است تا تعمیرات سازه‌ها را با مدرن‌ترین و بهترین امکانات به سرانجام برسانند. اکثر کشورها از جمله ایران به دلیل وجود گسل های بسیار در خط‌های مرزی امکان وجود زمین لرزه تا حد بسیار زیادی وجود دارد به همین دلیل برای جلوگیری از خرابی ساختمان‌ها و از بین رفتن ان ها در برابر زمین لرزه نیاز مبرم است تا عملیات مقاوم سازی به شیوه‌های مختلف انجام شود. در ادامه می‌توانید مطالب بسیاری را در خصوص شرکت مقاوم سازی و مشاوره در رابطه با این امور را مطالعه نمایید.

 

مقاوم سازی سازه‌های قدیمی با مشاورین برتر شرکت‌ها
 

در گذشته به دلیل کمبود اطلاعات و نبود امکانات؛ مقاومت ساختمان‌ها در سطح بسیار پایینی وجود داشت اما رفته رفته امروزه به دلیل افزایش سطح علمی و پدید آمدن شرکت مشاور مقاوم سازی دیگر هیچ ساختمانی بدون عملیات مقاوم سازی ساخته نمی شود. همچنین سازه‌های قدیمی را می‌توان توسط مشاورین به طور مجدد توسط امکانات به روز مقاوم کرد. تعداد شرکت مشاور مقاوم‌سازی در همه شهرها به حد مطلوب خود رسیده است و مشاورین با بررسی‌های به عمل آمده به راحتی شرایطی را مهیا می کنند تا با توجه به استانداردها و رعایت قوانین مقاوم سازی را به روش‌های مختلف انجام دهند.

 

نوشتن دیدگاه

ارسال

تمامی حقوق متعلق به آرین تیس می باشد.

طراحی سایت و خدمات سئو توسط تیم سئوهاما - میزبانی وب توسط سرورهاما