09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مقاوم سازی ستون های بتنی با ژاکت فولادی"

مقاوم سازی ستون های بتنی
مقاوم سازی ستون ها برای دستیابی به ستون هایی قوی با عملکردی مناسب در سازه ، صورت میگیرد . تقویت ستون یک فاکتور مهم در افزایش عمر ساختمان می باشد که در کنار تعمیر و ترمیم ستون ها انجام می گیرد . ستون های بتنی علاوه بر اینکه وظیفه ی انتقال بار به کف (پی) ساختمان دارند نیرویی محوری را نیز تحمل می کنند به همین جهت مقاوم سازی ستون ها از طریق افزایش ظرفیت باربری ستون ها سبب عملکرد بهتر آنها می شود از روش های مختلفی می توان این کا را انجام داد مانند ژاکت بتنی یا ژاکت فلزی و ... که در این مقاله به بررسی این روش ها پرداخته ایم.
مقاوم سازی ستون های بتنی
تقویت ستون بتنی با فولاد
نیروهای کمانشی ستون ها با مقطع ستون ها نسبت مستقیم و با ارتفاع آن در حد فاصل طبقه ها نسبت عکس دارند. به این معنا که هر چه ابعاد مقطع ستون ها بزرگ تر نیروهای کمانش آن بزرگ تر و هر چه ارتفاع آن بزرگ تر نیروی کمانش آن کوچک تر می شود.
تقویت ستون بتنی با فولاد
مقاوم سازی ستون بتنی
یکی از روش های مقاوم سازی ستون بتنی استفاده از ژاکت بتنی است که شامل لایه ای بتن، آرماتورهای طولی و خاموت ها می شود. این ژاکت ها موجب بالا رفتن مقاومت خمشی و برشی ستون ها می شوند و شکل پذیری ستون را افزایش می دهند.
مقاوم سازی ستون بتنی
فیلترها
Sort
display