09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مقاوم سازی با استفاده از ژاکت بتنی"

مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت بتنی
مقاوم سازی با ژاکت بتنی | مقاوم سازی ساختمان | در صورتی که در روش مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت بتنی، روکش ها ستون را محصور کنند، انقباض بتن جدید به اصطکاک میان بتن قدیمی و جدید منجر می شود و به کاشت بولت نیاز نیست.
مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت بتنی
مقاوم سازی با استفاده از ژاکت بتنی
مقاوم سازی با ژاکت بتنی | مقاوم سازی ساختمان |ژاکت بتنی | مناسب بودن طرح روکش بتنی به پیوستگی آن با عضو بستگی دارد. اگر ضخامت روکش بتنی کم باشد، افزایش سختی در ستون مقاوم سازی شده محسوس نیست. روکش بتنی باعث افزایش ابعاد ستون می‌گردد که علاوه بر مسائل معماری، وزن ساختمان را نیز افزایش می‌دهد.
مقاوم سازی با استفاده از ژاکت بتنی
فیلترها
Sort
display