09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مزایای مقاوم سازی"

مقاوم سازی ستون های بتنی
مقاوم سازی ستون ها برای دستیابی به ستون هایی قوی با عملکردی مناسب در سازه ، صورت میگیرد . تقویت ستون یک فاکتور مهم در افزایش عمر ساختمان می باشد که در کنار تعمیر و ترمیم ستون ها انجام می گیرد . ستون های بتنی علاوه بر اینکه وظیفه ی انتقال بار به کف (پی) ساختمان دارند نیرویی محوری را نیز تحمل می کنند به همین جهت مقاوم سازی ستون ها از طریق افزایش ظرفیت باربری ستون ها سبب عملکرد بهتر آنها می شود از روش های مختلفی می توان این کا را انجام داد مانند ژاکت بتنی یا ژاکت فلزی و ... که در این مقاله به بررسی این روش ها پرداخته ایم.
مقاوم سازی ستون های بتنی
فیلترها
Sort
display