09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2019"  از "آذر"

آزمایش عمل آوری بتن
آزمایش عمل آوری بتن عنوان آزمایشی هست که برای بدست آوردن میزان تحمل بتن به وسیله نیروهای کششی سنجیده می¬شود. در واقع این آزمایش که به تست برزیلی در دنیای مهندسی عمران مطرح است بتن را به روش دو نیم کردن به کشش در می¬آورد که در استاندارد ملی ایران 6047 و آیین نامه¬های BS 1881-4 و ASTM C496 عنوان شده است.
آزمایش عمل آوری بتن
 علت وقوع زلزله
علت وقوع زلزله را می‌توان فشار زیاد درون سنگ‌ها و طبقات وجود در زمین دانست. زمانی که این طبقات جابجا می‌شوند فشارهای زیادی که در زیر زمین وجود دارند به شکل نیروهایی در می‌آیند که موجب زمین لرزه می‌شوند.
 علت وقوع زلزله
زلزله چیست؟
زمانی که صفحات پوسته زمین در ناحیه گسل، دچار از هم گسیختگی می‌شوند و نسبت به یکدیگر جابه‌جا می‌شوند، انرژی ذخیره شده در آن‌ها به سرعت و طی مدت زمانی کوتاه آزاد می‌شود که منجر به لرزیدن و جنبش زمین می‌شود. به این پدیده زلزله می گویند.
زلزله چیست؟
انواع زلزله
شدت زلزله یک مقیاس کیفی می‌باشد که نشان‌دهنده میزان لرزش‌های احساس شده و میزان خرابی به بار آمده است. بر اساس مقیاس‌های مختلفی شدت زمین‌لرزه را طبقه‌بندی می‌کنند که مقیاس مرکالی یکی از معروف‌ترین و مهمترین این مقیاس‌ها می‌باشد
انواع زلزله
آزمایش های بتن سخت شده
این محتوا به منظور آشنایی و شناخت ازمایش های بتن سخت شده، نگارش شده است.
آزمایش های بتن سخت شده
فیلترها
Sort
display