09121001763

02188259793

ساعت مشاوره ۱۰ الی ۱۶

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2018"  از "فروردین"

مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله
روش های سنتی مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله می‌تواند شامل تقویت خارجی عضو سازه ای با فولاد معمولی یا پیش‌تنیده، افزایش سطح مقطع عضو بتنی به روش بتن پاشی و شاتکریت و اتصال قطعات پیش ساخته و چسباندن ورق های فولادی باشد.
مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله
مقاوم سازی سازه ها با استفاده از FRP
عوامل متعددی مانند ابعاد مقطع تیر بتنی، مساحت و مشخصات مکانیکی میلگردهای موجود و FRP مورد استفاده و همچنین مقاومت بتن موجود، در میزان افزایش مقاومت خمشی سازه های بتنی با استفاده از سیستم های FRP دخیل می باشند.
مقاوم سازی سازه ها با استفاده از FRP
مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP
در سالهای اخیر کاربرد روش مقاوم سازی ستون‌های بتن مسلح با استفاده از مصالح FRP به جای غلاف فولادی به‌طور گسترده‌ای پیشرفت کرده است. مرسوم‌ترین شکل مقاوم سازی ستون‌های بتن مسلح با مصالح FRP شامل دورپیچ کردن بیرونی ستون با استفاده از ورق‌ها یا نوارهای FRP است.
مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP
بهسازی ساختمان در برابر زلزله
ساختمان های حیاتی هستند که به دلیل نوع کاربری و استفاده ای که دارند امکان انتقال تجهیزات را نداشته و از طرفی باید عملکرد خود را بعد از زلزله نیز حفظ کنند
بهسازی ساختمان در برابر زلزله
مقاوم سازی دیوار با FRP
جهت تأمین ظرفیت و عملکرد مورد انتظار، تقویت، ترمیم و مقاوم سازی دیوارهای بتنی و بنایی می‌توان از سیستم FRP استفاده کرد.
مقاوم سازی دیوار با FRP
معرفی سیستم نوین الیاف FRP
روش های قدیمی مانند استفاده از پوشش های بتنی و یا فلزی برای تعمیر و تقویت ستون های بتن مسلح، رواج زیادی دارد اما این روش نیاز به تجهیزات و نیروی کار نسبتاً زیادی دارد و علاوه بر آن وزن سازه را زیاد می کند و در محیطهای خورنده آسیب پذیر است.
معرفی سیستم نوین الیاف FRP
الیاف FRP چیست ؟
الیاف پلیمری به سهولت و همانند پارچه ای برروی سازه چسبانده شده و مقاومت و شکل پذیری عضو را بهبود می بخشد .
الیاف FRP چیست ؟
مزایای استفاده از الیاف FRP
پس از اجرای مقاوم سازی با FRP ، نیاز به بازسازی بخشهایی از سازه در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.
مزایای استفاده از الیاف FRP
آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP
ﺑﺮای تأمین شکل‌پذیری ﻛﺎﻓﻲ اﻋﻀﺎ و ﻧﻴﺰ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی وارده، ﺿﻮاﺑﻂ ویژه‌ای در آئین‌ نامه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آنها در ﺳﺎﺧﺖ سازه‌های بتن‌ آرمه ﺿﺮوری میباشد
آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP
اثر بهسازی نمونه ضعیف با FRP
در اﺗﺼﺎل RW1 ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﺮ ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﻤﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺗﻴﺮ و در ﺑﺎﻻی ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه، ﺗﺮک ﻫﺎی ﺧﻤﺸﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
اثر بهسازی نمونه ضعیف با FRP
فیلترها
Sort
display