09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
نحوه اجرای وال پست در اسکلت بتنی
نحوه اجرای وال پست در اسکلت بتنی
وال پست یکی از سبک‌های مدرن در ساختمان سازی است که با ایجاد امکان فضای مقاوم و امنیتی؛ خیال هم‌وطنان را تا مقدار قابل توجه ای اطمینان می‌بخشد. در این صفحه با مشاهده نحوه اجرای وال پست در اسکلت بتنی با ساختارهای دفاعی آن‌ها و ویژگی‌های مؤثرشان بیشتر آشنا خواهید شد.
ضوابط اجرای وال پست دیوار
 ضوابط اجرای وال پست دیوار
ضوابط اجرای وال پست دیوار در سازه‌های شهری در کشور به یک دهه اخیر باز می‌گردد، اما با این وجود در تعداد زیادی از سازه‌هایی که در کشور ساخته شدند اجرای وال پست یا اجرا نمی‌شود و یا محاسبه و اجرا آن با نقاط ضعف اساسی همراه خواهد بود.
جداسازی لرزه ای ساختمان
جداسازی لرزه ای ساختمان
جداسازی لرزه ای ساختمان از شیوه هایی است که با آن ارتعاشات لرزه ای با جدا کردن سازه از زمین کنترل می شوند. از این شیوه در ساختمان ها و پل ها استفاده می شود.
اهمیت وجود شرکت مقاوم سازی
اهمیت وجود شرکت مقاوم سازی
اجرای مقاوم سازی در ساختمان هایی که اسکلت فلزی دارند عملی تر است. به علت هزینه بالا و تخریب بخش های زیادی از نازک کاری و سفت کاری برای دسترسی به تیرها و ستون ها و اتصالات و مسئله چند واحدی بودن ساختمان ها و به توافق نرسیدن مالکان، این کار به مرحله اجرا نمی رسد.
خدمات شرکت مقاوم سازی
خدمات شرکت مقاوم سازی
در زمان مراجعه به یک شرکت مقاوم سازی برای انجام هرگونه خدماتی که در بالا به آنها اشاره کردیم، این شرکت ها انواع و اقسام خدمات را به شما ارائه خواهند داد. اولین مسئله در خدمات شرکت مقاوم سازی مشاوره با متخصصان در خصوص انجام عملیات مختلف در صورت نیاز برای ساختمان یا سازه است.
فیلترها
Sort
display