09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

چهار مرحله کنترل پروژه ساختمانی چیست؟

چهار مرحله کنترل پروژه ساختمانی چیست؟

پروژه مجموعه ای از وظایف مرتبط گفته می شود که اگر  به به طور صحیح انجام شود موجب  تکمیل پروژه می شود. پروژه ها موقتی می باشند و در نهایت منجر به ایجاد یک محصول یا نتیجه ملموس می شوند. این برخلاف برنامه‌ای است که مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط با یکدیگر است که ممکن است به طور مکرر یا مستمر به منظور پشتیبانی از یک فرآیند مداوم انجام شود.

به طور معمول اجرای به موقع یک پروژه، فقط با یک روش کنترل زمانبندی مؤثر، دست ‌یافتنی خواهد بود. ایجاد یک سیستم کنترل مناسب، بخش مهمی از مدیریت پروژه می باشد. این موضوع تصدیق شده است که عدم برنامه ‌ریزی، نظارت و کنترل، نقش مهمی در شکست پروژه‌ها اجرا می‌ نماید.

یک پروژه ساخت و ساز، که گاهی اوقات فقط به عنوان "پروژه" معرفی می شود، فرآیند سازمان یافته ساخت، بازسازی، نوسازی و ... یک ساختمان، سازه یا زیرساخت می باشد. فرآیند پروژه اغلب با یک هدف کلی شروع می شود که از طریق ایجاد یک خلاصه، مطالعات امکان سنجی، مطالعات گزینه، طراحی، تامین مالی و ساخت و ساز توسعه پیدا می کند.

مؤلفه‌های کنترل

بسته به اینکه دیدگاه نسبت به کنترل به چه صورت می باشد ، مؤلفه ‌های آن نیز به همان ترتیب مشخص می شود. در اینجا فرض بر این است که کنترل شامل تعیین شاخص‌های عملکرد خط مبنا، تعیین وضعیت فعلی پروژه، پیش ‌بینی وضعیت آتی پروژه، شناسایی هرگونه انحراف و همچنین شامل تعیین اقدامات مناسبی است که برای جبران انحراف باید صورت گیرد.منظور از انحراف، انحراف واقعی شناسایی ‌شده در اسناد و گزارشات و همچنین انحراف احتمالی (بالقوه) ممکن ناشی از تهدیدات، فرصت‌ها و مسائل پروژه می باشد.

4 مرحله  کنترل پروژه ساختمانی چیست؟

 • اولین فاز مدیریت پروژه: برنامه‌ریزی
 • دومین فاز مدیریت پروژه: جمع کردن منابع
 • سومین فاز مدیریت پروژه: پیاده‌سازی
 • چهارمین فاز مدیریت پروژه: خاتمه دادن

با وجود این‌که این فازهای مدیریت پروژه مجزا می باشند، با هم همپوشانی می شوند.

وظایف کنترل پروژه چیست؟

وظایف کنترل پروژه چیست؟

به طور کلی یک  پروژه مختص فعالیت ‌های ساختمانی نمی باشد  و هر کاری که انتظار یک محصول از آن وجود داشته باشد، پروژه به شمار می رود. لازم به ذکر است بدانید که در روند کنترل پروژه‌های کوچک، ممکن است برخی از موارد زیر مورد نیاز باشند و در پروژه‌های بزرگ ‌ترامکان دارد همه ‌ی آن‌ها و حتی موارد دیگری که در فهرست نیامده؛ به طور مثال تطبیق تعهدات با قراردادهای تنظیم شده نیز بر عهده‌ ی واحد کنترل پروژه قرار گیرد.

 • کنترل مالی
 • کنترل کیفیت
 • پیگیری پیشرفت پروژه
 • ارزیابی دائمی مفروضات اولیه (بودجه، زمان، محدوده یا اسکوپ پروژه)
 • به‌ روزرسانی برنامه زمان‌ بندی پروژه
 • توجه به وقایع و رویدادهای پیش‌ بینی نشده و تأثیر آن‌ها بر روند پروژه
 • بررسی ریسک‌ ها و تغییرات سطح ریسک در مقایسه با پیش‌بینی ‌های اولیه
 • تنظیم و ارائه‌ی گزارش‌ های وضعیت پیشرفت پروژه
 • اطمینان از این ‌که در هر مقطع زمانی، دستاوردهای مورد نظر حاصل شده است

برنامه ریزی و کنترل ساخت و ساز

برنامه ریزی ساخت و ساز یک فعالیت اساسی و چالش برانگیز در مدیریت و اجرای پروژه های ساختمانی به شمار می رود . این موارد شامل ، انتخاب فناوری، تعریف وظایف کاری، برآورد منابع و مدت زمان مورد نیاز برای وظایف فردی، و شناسایی هرگونه تعامل بین وظایف کاری مختلف می باشد. یک طرح ساخت و ساز خوب، مبنایی برای توسعه بودجه و برنامه زمانی کار می باشد. تدوین طرح ساخت و ساز یک وظیفه حیاتی در مدیریت ساخت و ساز است، حتی اگر برنامه نوشته نشده باشد یا به طور رسمی ثبت نشده باشد.

ضمن اینکه علاوه بر این جنبه های فنی برنامه ریزی ساخت و ساز، ممکن است تصمیمات سازمانی در مورد روابط بین شرکت کنندگان پروژه و حتی سازمان هایی که می بایست  در یک پروژه در نظر گرفته شوند نیز لازم باشد. به عنوان مثال، میزان استفاده از پیمانکاران فرعی در یک پروژه معمولا در طول برنامه ریزی ساخت و ساز تعیین می گردد.تشکیل یک طرح ساخت و ساز یک کار بسیار چالش برانگیز است.

مانند یک کارآگاه، یک برنامه ریز با یک نتیجه (یعنی طراحی تاسیسات) شروع می نماید و می بایست مراحل مورد نیاز برای به دست آوردن این نتیجه را ترکیب نمود. جنبه های اساسی برنامه ریزی ساخت و ساز شامل تولید فعالیت های مورد نیاز، تجزیه و تحلیل پیامدهای این فعالیت ها، و انتخاب از میان ابزارهای مختلف جایگزین برای انجام فعالیت ها می باشد. با این حال، برخلاف کارآگاهی که تنها یک قطار از رویدادها را کشف می کند، برنامه ریزان ساخت و ساز نیز باید به خوبی مرحله کنترل  ساختمانی را زیر نظر داشته باشند چرا که   با مشکل هنجاری ،انتخاب بهترین از بین طرح های جایگزین متعدد روبرو خواهند بود.

علاوه بر این، یک کارآگاه با یک نتیجه قابل مشاهده روبرو می شود، در حالی که یک برنامه ریز باید امکانات نهایی را همانطور که در نقشه ها و مشخصات توضیح داده شده است تصور نماید.برخی از پروژه ها در درجه اول به دسته های هزینه با هزینه های مرتبط تقسیم می گردند. در این موارد، برنامه ریزی ساخت و ساز هزینه یا هزینه محور می باشد. در طبقه بندی هزینه ها، بین هزینه هایی که به طور مستقیم در اجرای یک فعالیت و به طور غیرمستقیم برای انجام پروژه انجام می شود، که متمایز می باشد .

برای مثال ، هزینه های استقراض برای تأمین مالی پروژه و اقلام سربار معمولاً به عنوان هزینه های غیر مستقیم در نظر گرفته می شود. برای سایر پروژه‌ها، زمان‌بندی فعالیت‌های کاری در طول زمان حیاتی است و در فرآیند برنامه‌ریزی بر آن تاکید می ‌شود. در این صورت، برنامه‌ریز ضمانت می نماید که اولویت‌ های مناسب بین فعالیت ها حفظ شده و برنامه‌ریزی کارآمد منابع موجود حاکم باشد.طریقه های  زمان‌بندی سنتی بر حفظ اولویت‌های کار (که منجر به روش‌های زمان‌بندی مسیر بحرانی می‌ شود) یا استفاده کارآمد از منابع در طول زمان (که منجر به رویه‌های زمان‌بندی کارگاه می‌شود) تأکید دارد.

برنامه ریزی و کنترل ساخت و ساز

به طور معمول به انتخاب برنامه ریز، ممکن است فعالیت های اضافی نیز برای پروژه در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، سفارش مواد یا خط خطی ممکن است به عنوان فعالیت های جداگانه گنجانده شود. همچنین ممکن است یک برنامه ریز سلسله مراتب متفاوتی از شکست کارها را تعریف کند. به عنوان مثال، قرار دادن آرماتورها ممکن است یک فعالیت فرعی در بتن ریزی برای کلورت ها باشد. یکی از دلایل جداسازی قرار دادن آرماتورها ممکن است تاکید بر مواد و منابع مختلف مورد نیاز برای این فعالیت باشد. همچنین، تقسیم به بخش‌ های مجزای جاده‌ها و پل‌ها ممکن است در اوایل سلسله مراتب معرفی شده باشد. با تمام این تفاوت های بالقوه، جنبه مهم این است که اطمینان حاصل شود که تمام فعالیت های لازم در جایی در برنامه نهایی گنجانده شده است.

سخن پایانی

در نهایت، اکثر پروژه های پیچیده نیازمند طی کردن مرحله کنترل پروژه می باشند که مربوط به ، در نظر گرفتن هزینه و زمان بندی در طول زمان دارند، به طوری که برنامه ریزی، نظارت و نگهداری سوابق باید هر دو بعد را در نظر بگیرند. در این موارد، ادغام اطلاعات برنامه و بودجه یک نگرانی  معمول به شمار می رود.

این تفکیک نقش‌ های پروژه به رشته‌های مختلف و ترتیبات قراردادی که مشتری، مشاوران، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی را بیشتر از هم جدا می‌کند، می‌تواند پروژه‌های ساخت‌وساز را با هم دشمن کند. این می تواند منجر به درگیری، مخالفت، رویارویی، اختلاف و حتی خصومت شود. راه حل هایی که برای مبارزه با ماهیت خصمانه پروژه های ساختمانی ارائه شده اند عبارتند از:

 • قراردادهای مشارکتی و مشارکتی مانند NEC
 • حل اختلاف جایگزین
 • توجه دقیق به معیارهای انتخاب
 • تیم های تامین یکپارچه
 • شیوه های پرداخت منصفانه
 • سایر شیوه های مشارکتی

در آخر می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت آرین تیس مراجعه نمایید.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display