09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

وظایف کارفرما چیست؟

وظایف کارفرما چیست؟

همان گونه که می دانید، امروزه پروژه های عمرانی بسیاری در حال انجام است. به صورت کلی ساخت و ساز و پروژه های عمرانی، آبادانی یک کشور را تضمین می کند به همین به علت به آن توجه بسیاری دارند. پروژه های عمرانی به دست مهندسان توانا طراحی و ساخته می شود. در غیر این صورت پروژه مورد نظر با مشکلات بسیار متعددی مواجه خواهد شد.

لازم به ذکر می باشد که در پروژه های عمرانی سه تیم فعالیت دارند. کارفرما، مشاور، پیمانکار. در مقالات گذشته به وظایف مشاور و وظایف پیمانکار اشاره کرده ایم. در این مقاله از وب سایت آرین تیس قصد داریم تا به بررسی وظایف کارفرما و اختیارات ایشان در پروژه های عمرانی بپردازیم. بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

کارفرما چه کسی است؟!

لازم به ذکر است که به استناد ماده ٣ قانون کار که در کشور ما رایج است، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی یا حق الزحمه برای او کار می کند. می توان اذعان داشت که مدیران و مسئولانی که در کارگاه فعالیت می کنند، و به طور عموم کسانی هستند که از طرف کارفرما انتخاب می شود. نکته بسیار مهمی که باید بدانید، این است که کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده خواهند گرفت. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن و مسئول می باشد.

در واقع قانون اداره کار برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را در کارگاه ها که عهده دار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت استقلال نداشتن این نمایندگان، کارفرمایان عهده دار تمامی تعهداتی هستند که نمایندگان کارگاه در قبال کارگران دارند.

این موضوع به این دلیل است که نمایندگان مسئول ابلاغ و دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و هم چنین نظارت بر حسن انجام کار، کارگران را عهده دار هستند، به دلیل آن که تعهدی که افراد می پذیرند به اعتبار شخصیت کارفرما می باشد. با این وصف کارفرمایان باید در انتخاب نمایندگان خود  دقت کافی داشته باشند و بتوانند در سیر عملکرد آن ها نظارت کرده و بدانند افراد در کارگاه های عمرانی چه اموری را انجام می دهند. البته کارفرما دارای وظایف و تعهدات بسیاری می باشد که به آن ها در ادامه این مقاله خواهیم پرداخت.

اختیارات کارفرما چیست؟!

همان گونه که بیان کرده ایم، کارفرما به عنوان صاحب اصلی کار دارای وظایف و اختیارات بسیاری است که باید به آن ها عمل کند. در زیر به برخی از مهم ترین وظایف کارفرما اشاره می کنیم:

 • موافقت یا عدم موافقت با مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پروژه:

یکی از اختیارات کارفرما این است که می تواند با مبلغ درخواست شده پیمانکار برای شروع کار موافقت نماید یا آن را رد کند. به دلیل آن که پول و هزینه های پروژه از طرف ایشان تأمین می گردد.

 • اضافه کردن کارهای جدید در پروژه:

برخی از اوقات ممکن است کارفرما بخواهد کارهای جدیدی به پروژه اضافه شود. کارفرما این اختیار را دارد که از پیمانکار بخواهد یک سری امور جدید انجام شود، که در هر مرحله از کار با رعایت حقوق مالی پیمانکار، مراحل جدیدی را به کار وارد می کند.

 • ایجاد تغییر در زمان بندی انجام پروژه:

لازم به ذکر می باشد که از جمله اختیارات کارفرما، ایجاد تغییر در زمان بندی انجام کار، در هر مرحله‌ای که کار قرار گرفته است.

اختیارات کارفرما

 • تعلیق کردن پروژه مربوطه:

کارفرمایان این اختیار را دارند که پروژه عمرانی مربوطه را به حالت تعلیق در آورند. اما این کار به صورت موقتی است و تا سه ماه اجازه دارند پروژه را به حالت تعلیق درآورند.

 • اعلام اتمام یا خاتمه یافتن کار:

لازم به ذکر است که کارفرما این اختیار را دارد که هر زمان صلاح دانست (با هر میزان پیشرفت کار)، خاتمه کار را اعلام نموده و با پیمانکار پروژه تسویه نماید.

 • فسخ کردن یک طرفه قرارداد:

کارفرما می تواند یک طرف قرار داد را فسخ کند، اما این کار باید بر اساس موارد زیر انجام شود یعنی در صورتی که موارد زیر اتفاق افتاد، کارفرما حق این را دارد که قرارداد را فسخ کند:

 • تأخیر غیر منطقی پیمانکار در انجام کار و تعهدات خود
 • رها کردن کار بدون علت و هماهنگی قبلی (بیش از 15 روز)
 • انتقال کار به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما
 • عدم توانایی فنی برای انجام کار

تفاوت کارفرما و صاحب کار چه می باشد؟!

ممکن است شما گمان کنید که کارفرما همان صاحب کار است، اما باید بیان شود که ایشان تفاوت های خاصی با کارفرما دارد. در بالا به اختیارات کارفرما اشاره کرده ایم و الان بهتر است که تفاوت های صاحب کار و کارفرما را نیز بیان کنیم. می توان اذعان داشت که کارفرما ممکن است همان صاحب کار باشد و گاهی هم کارفرما فرد یا شرکت دیگری غیر از صاحب کار است.

در واقع صاحب کار مالک کاری است که باید انجام شود. صاحب کار می ‌تواند کار خود را در صورت نیاز به یک پیمانکار دیگر واگذار کند و او در نقش کارفرما کار را به چند پیمانکار (کارگر) محول کند. البته این کار نیز قاعده و قوانین خاص خود را دارد. یا این که صاحب کار خودش به‌صورت مستقیم، تعداد افراد را برای انجام کار استخدام کند. در این صورت صاحب کار و کارفرما فرد واحدی خواهد بود.نکته بسیار مهم این است که هر فردی که کارفرما به عنوان مدیر یا سرپرست کار منصوب کند، به عنوان نماینده قانونی کارفرما به حساب می آید و هر تعهدی که از طرف وی ایجاد شود. کارفرما موظف به انجام آن خواهد بود.

تعهدات و وظایف کارفرما در مقابل کارگران و کارکنان:

لازم به ذکر می باشد که منصب کارفرما بی وظایف نخواهد بود و ایشان در برابر کارگران و کارکنان پروژه وظایف و تععهداتی خواهند داشت. از جمله وظایف و تعهدات کارفرما می توان به موارد بسیار مهم زیر اشاره داشت:

 • پرداخت حق السعی کارگران و کارکنان پروژه:

لازم به ذکر می باشد که با توجه به ماهيت قرارداد پروژه کاری و هم چنین بر اساس ماده 2 و 3 قانون کار، قرارداد کار به صورت عقدی می باشد، به همین دلیل است که اولین تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض یا حق الزحمه کار انجام شده به کارگران خواهد بود. با استناد به ماده ٣۴ از قانون کار، تمامی دريافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از موارد ذکر شده در زیر را حق السعی می نامند:

 • مزد يا حقوق
 • کمک عائله مندی
 • هزينه مسکن، خواروبار، اياب و ذهاب
 • مزايای غير نقدی
 • پاداش افزايش توليد
 • سود سالانه و مواردی از این قبیل

پرداخت حق السعی کارگران

 • رعايت شرايط کار:

می توان اذعان داشت که از جمله تکاليفی که کارفرما در خصوص بحث شرايط کار از حیث یا نظر قانون کار بر عهده دار است، می توان به موارد مهم زیر اشاره داشت:

 • الزام به رعايت ساعات کار کارکرد شبانه روز (٨ ساعت) و رعايت ساعات کار مشاغل سخت و زيان آور (۶ ساعت) و هم چنين کار نوجوانان
 • تکليف به ارجاع ندادن کار اضافی به کارگر مگر با شرايط خاص که همه آن ها بر اساس قوانین باید انجام شوند (مواد ۵٩، ۶۰، ۶١، ٨٣)
 • الزام به رعايت ممنوعيت انجام کارهای خطرناک، سخت و زيان آور و نـيز حمـل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکی برای کارگران زن (ماده ٧۵) و کارگران نوجوان.
 • تکليف به رعايت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زايمان زنان کارگر و رعايت فرصت شيردهی آن ها به کودکان خود (مواد ٧۶ و ٧٧)
 • ممنوعيت به کار گيری افراد کمتر از ١۵ سال (ماده ٧٩)

 • پرداخت حق سنوات:

يکی ديگر از تعهدات کارفرمايان پرداخت حق سنوات به کارگران پروژه می باشد که اين تعهد مربوط به زمانی می شود که قرارداد کار به نحوی پايان می يابد. از جمله مواد قانونی پرداخت حق سنوات می توان به موارد بسیار مهم زیر اشاره داشت:

 • در صورت خاتمه قرارداد کار به کارگری که مطابق قرارداد، يک سال يا کمتر يا بيشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سابقه اعم از متوالی يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغی معادل يک ماه حقوق به عنوان مزايای پايان کار به وی پرداخت نماید.
 • در صورتی که کارگری در تعليق بوده باشد و اين تعليق به هر شکل وضع شده باشد و کارفرما پس از رفع تـکليف بـا اثـبات دلايل موجه خود در مراجعه حل اختلاف در پذيرفتن کارگر خودداری کند موظف است که به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرين مزد را به کارگر پرداخت نماید.
 • در مواردی که کارفرما، با توجه به تذکرات کتبی و نيز اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار يا مراجعه حل اختلاف، اقدام به فسخ قرارداد کار با کارگری می کند که در انجام وظايف محوله قصور ورزيده يا آيين نامه های انضباطی کارگاه را رعايت ننموده است، بايد علاوه بر مطالبات و حقوق به تعویق افتاده به نسبت هر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به کارگر پرداخت کند.
 • در صورتی که پایان یا خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی يا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما بايد براساس آخرين مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به ميزان ٣۰ روز به وی پرداخت کند. اين موضوع علاوه بر مستمری است که توسط سازمان تأمين اجتماعی پرداخت خواهد شد.
 • اگر خاتمه قرارداد کار در نتيجه کاهش توانايی های جسمی و فکری ناشی از کار باشد (بنا به تشخيص کميسيون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار يا نمايندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل ٢ ماه آخرين حقوق را به وی پرداخت نمايد.
 • در صورتی که اخراج کارگر از سوی مراجع حل اختلاف غير موجه تشخيص داده شود اما کارگر نخواهد به محل کار خود بازگردد، کارفرما مکلف است براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی پرداخت کند.

 • بيمه کارگران:

شایان به ذکر می باشد که از تکاليف پر اهميت و حساس کارفرمايان که قانون گذار به عهده آن ها نهاده است بيمه کردن کارگران براساس قانون تأمين اجتماعی می باشد یعنی تمامی کارگران پروژه و کارکنان باید بر اساس قوانین تأمین اجتماعی بیمه شوند. ماده ١۴٨ قانون کار در اين خصوص بیان می کند که:

 • کارفرمايان کارگاه های مشمول اين قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمين اجتماعی نسبت به بيمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمايند.
 • در صورتی که از بيمه کردن کارگران خودداری نمايند علاوه بر تأديه تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرايط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جريمه نقدی معادل ٢ تا ١۰ برابر حق بيمه مربوطه خواهند شد.

 • پرداخت مطالبات به عقب افتاده کارگران در پايان کار پروژه:

با توجه به اين که حقوق و مطالبات کارگر باید به صورت کامل پرداخت شود و هم چنین بر اساس ماده 22 قانون کار، در پايان کار تمامی مطالباتی که ناشی از قرار داد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد. بر همين اساس حساسيت و اهميت حقوق کارگر از منظر قانون گذار به قدری است که در صورت فوت وراث کارگر می توانند مدعی مطالبات معوقه و کارفرما نيز محکوم به پرداخت می شود.

پرداخت مطالبات به عقب افتاده کارگران

 • تسليم گواهی انجام کار:

شایان به ذکر می باشد که با استناد ماده ١٨٧ قانون کار، کارفرمايان وظیفه دارند که پس از پايان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع کار انجام شده را به وی تحویل نمایند.

 • تأمين ايمنی کارگاه، ماشين آلات و وسايل حفظ سلامت کارگران:

می توان اذعان داشت که کارفرمايان موظـف به رعـايت مقررات حفاظتی کارگاه و مسئول اجرای آن در راستای تأمين سلامت کارگران و جلوگيری از بروز خطرات ناشی از انجام کار و در هنگام کارمی باشند و اين وظيفه نه تنها رابطه با کارگاه که نسبت به ملحقات آن هم جاری می باشد.

 • پرداخت و محاسبه حقوق کارآموزان:

می توان اذعان داشت که کارفرمایان تعهداتی نیز در برابر کارآموزان کارگاه دارند. آن ها باید مدت زمانی را که کارآموز برای کارفرما کار می‌کند را جزء سوابق کاری او محسوب کنند و برای او باید دستمزدی را تأمین نماید. مقدار دستمزدی که کارآموز در آن مدتی که به عنوان کارآموزی کار می کند از کار فرما دریافت می نماید؛ نباید از مزد ثابت یا مزد مبنا کمتر باشد. آن مبلغ از مزایای غیر نقدی، کمک هزینه وقتی که به یک کارگر پرداخت می‌گردد به کارآموز هم نیز باید پرداخت شود و به صرف کارآموز بودن او نباید حق و حقوق ایشان زیر پا گذاشته شود.

مرخصی اجباری فرستادن کارگران توسط کارفرما:

باید بیان شود که کارفرما در صورتی اجازه دارد کارگران خود را به مرخصی اجباری بفرستد و یا کارگاه خود را تعطیل کند که تمامی مزایا و حقوق کارگران را در این ایام پرداخت کرده باشد و حقوق آن ها را زیر پا نگذارد. لازم به ذکر است که تعطیل کردن کارگاه و به مرخصی فرستادن اجباری کارگران بدون پرداخت کردن حق و حقوق آن ها درست نمی باشد و با قانون نیز منطبق نخواهد بود. در بعضی مواقع کارفرما کارگاه خود را تعطیل می کند و کارگران خود را به مرخصی اجباری می‌فرستد و آن روزهایی که آنان سر کار نیامده‌ اند را از اصل مرخصی آن ها کسر می کند، که این موضوع خلاف قانون کار است.

وظایف مربوط به ارائه‌ خدمات رفاهی توسط کارفرما:

بر اساس فصل هشتم قانون کار، کارفرما باید وظایفی در ارائه خدمات رفاهی داشته باشد که در زیر به آن ها اشاره می شود:

 • همکاری با تعاونی ‌های مسکن
 • احداث خانه ‌های سازمانی
 • ایجاد محل مناسب برای ادای فریضه‌ی نماز
 • تأمین غذای کارگران با شرایط مزبور
 • ورزش کارگران
 • تأمین وسیله‌ی نقلیه در صورت دوری کارگاه و….

نکته بسیار مهمی که باید بدانید این است که برای عدم انجام برخی از آن‌ ها توسط کارفرما، نیز مجازات پیش ‌بینی نموده است.

رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین:

یکی دیگر از وظایف مهم کارفرما، رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین است. لازم به ذکر است که بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز به این مهم تصریح نموده است. کار اجباری با توجه به قانون کار به هر شکل ممنوع و خلاف قانون می باشد و متخلف علاوه بر پرداخت دستمزد واقعی که کارگر به موجب انجام آن کار اجباری، استحقاق دریافت آن دارد (اجرت ‌المثل کار انجام یافته) و جبران خسارت، با توجه به شرایط و کاری که از کارگر خواسته است، به حبس و زندان محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری مجبور کنند، هر یک از متخلفان به مجازات ‌های فوق محکوم شده و به طور مشترک مسئول اجرت ‌المثل خواهند بود.

رعایت آزادی شغل

موارد مهمی که در بالا به آن ها اشاره شده است، حداقل‌ وظایف کارفرماست که باید به منظور تضمین امنیت شغلی کارگر ( حتی پس از اتمام قرارداد کار ) رعایت فرماید. تکالیف برشمرده در خصوص قانونی برای ایجاد تعادل میان طرفین قرارداد کار می باشد. کارگر، صاحب کار و کارفرما، صاحب سرمایه هستند و نمی‌توان نسبت به عدم تساوی میان طرفین رابطه‌ی کار بی ‌توجه بود. بنابراین رعایت حقوق کارگران و کارکنان از موارد بسیار مهمی است که باید رعایت شود. هم چنین بیان شود که دیگر تکالیف و تعهداتی نیز در قانون کار برای کارگر بر شمرده شده است. بنابراین وظایف کارفرما عادلانه بوده و بر اساس قدرت مالی ایشان تعیین خواهد شد.

وظایف کارفرما در حوادث ناشی از کار چه می باشد؟!

همان گونه که می دانید، در هنگام انجام کارهای عمرانی، ممکن است یک سری اتفاقات ناگوار برای افراد و کارگران رخ دهد. در صورت رخ دادن و به وقوع پیوستن حوادث غیر مترقبه، کارفرما وظیفه دارد موارد زیر را انجام دهد:

 • تماس با مراکز اورژانس و نجات و پلیس
 • حفظ صحنه و یا آثار صحنه حادثه
 • گزارش به بیمه تامین اجتماعی
 • گزارش حادثه به بیمه مسئولیت مدنی (بیمه حوادث)
 • وظایف انسانی و هم نوع دوستی

وظایف کارفرما در برابر پیمانکاران:

علاوه بر کارگران، کارفرما در مقابل پیمان کاران نیز وظایفی را بر عهده دارند که در زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد:

 • عقد قرارداد با پیمانکار با توجه به شرایط نوع کار:

لازم به ذکر است که این قرارداد می ‌توانند قرارداد موقت، قرارداد غیر موقت و قرارداد برای انجام کار معین باشد.

 • انجام تعهدات ذکر شده در قرارداد:

کارفرما باید کلیه تعهداتی که در قرارداد ذکر شده را به انجام برساند.

 • بیمه کردن پیمانکاران:

می توان اذعان داشت که از جمله وظایف کارفرما این است که پیمانکاران خود را بیمه نماید.

 • انجام تکالیف ذکر شده در فصل دو قانون کار:

این تکالیف در حوزه حمایت از کارگران (پیمانکاران) وضع شده است. در این تکالیف کارفرما موظف است به کارگر مبلغی به عنوان پایان کار پرداخت نماید و حق سنوات او را پرداخت کند و …

رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرایط کار

 • رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرایط کار:

در قانون برخی شرایط به عنوان شرایط حداقلی برای کار در نظر گرفته شده است. که کارفرما وظیفه دارد در راستای انجام وظایف و اختیارات کارفرما آن ‌ها را به انجام رساند. از جمله مواردی که در زیر به آن ها اشاره می شود:

 • مواردی مثل رعایت حداقل دستمزد کارگران
 • رعایت طبقه بندی کارگران
 • رعایت سقف حداکثر ساعات کاری قانون کار
 • پرداخت اضافه کاری در زمان کار بیش از حد سقف ساعات کاری
 • تعطیلات هفتگی و …

اعطای امکانات رفاهی به پیمانکاران پروژه:

شایان به ذکر می باشد که در قانون کار یک سری تسهیلات و امکانات رفاهی برای پیمان کاران کار غیر موقت در نظر گرفته شده است. که لازم است کارفرمایان آن را رعایت کنند.

 • رعایت بهداشت و ایمنی کار:

کارفرما موظف است محل کار را از نظر بهداشتی و ایمنی برای پیمانکاران مناسب سازی کند. علاوه بر تمامی موارد ذکر شده، کارفرما در مورد حوادث ناشی از کار پیمانکار نیز مسئولیت دارد.

تفاوت پیمانکار و کارفرما چیست؟


1. سازنده پیمانکار را برای اجرای پروژه انتخاب می کند و پیمانکار می تواند پروژه را رد یا قبول کند.

2. کارفرما پیشرفت پروژه را تعیین می کند و پیمانکار موظف به تکمیل کار است

3. اگر پیمانکار تخلفی داشته باشد، کارفرما می تواند قرارداد را فسخ کند
4. همکاری با پیمانکار و کنترل روند و برنامه زمانبندی پروژه به همراه پیمانکار.

بسیاری از شما ممکن است بخواهید بدانید که قرارداد چیست، قرارداد بین پیمانکار و کارفرما و آنچه در قرارداد وجود دارد. موضوع قرارداد و شرایط آن در این قسمت از مقاله چیست؟

قرارداد بین پیمانکار و کارفرما چیست؟


برگه یا نوشته ای به نام قرارداد که به کار در زمان معین در مقداری که با شرایط خاص مشخص می شود اشاره دارد و از طرف کارفرما برای تکمیل کار به پیمانکار واگذار می شود و پیمانکار با امضای قرارداد مسئولیت پروژه را بر عهده دارد. به عهده گرفتن. به این ترتیب تیمی از کارگران را برای شروع و اجرای پروژه استخدام کرد.


چه چیزی در قرارداد ذکر شده است؟

1- در قرارداد باید نام پیمانکار و کارفرما، شماره کشور، آدرس و شماره تلفن تماس و سایر مشخصات قید شود.

2. موضوع و ماهیت کار در قرارداد قید شده است.
3- برای پیشبرد و پردازش پروژه، ضمانت نامه پروژه به پیمانکار ارائه می شود و مشخصات ضمانت نامه در قرارداد قید می شود.
4- محرمانه بودن کار را رعایت کنید.اطلاعات مربوط به کار بین کارفرما و پیمانکار است.هیچ اطلاعات کاری فاش نمی شود.تا پایان پروژه کلیه اطلاعات بین کارفرما و پیمانکار محرمانه بوده و هیچگونه اطلاعاتی درز نمی کند. .
پیمانکار برای انجام پروژه کار با کارفرما قرارداد امضا می کند پیمانکار مسئولیت های خاصی را در طول مدت قرارداد بر عهده می گیرد پیمانکار می تواند از طریق نظارت و کنترل بر روند کار به طور مستقیم بر کیفیت کار انجام شده توسط کارگر تأثیر بگذارد.

سخن پایانی:

در این مطلب سعی کرده ایم که به صورت کامل و واضح به بررسی وظایف کارفرما بپردازیم و موارد قانونی در خصوص کار را در اختیار شما کاربران عزیز قرار دهیم. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وظایف مشاور و پیمانکار نیز به وب سایت آرین تیس مراجعه فرمایید.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display