09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

مقام سازی پی ساختمان

مقام سازی پی ساختمان

یکی از مهم ترین بخش های یک ساختمان در تأمین ایمنی آن را می توان پی و فونداسیون آن دانست، به دلیل این که بارهایی که به ساختمان تحمیل می شود به وسیله پی ساختمان به خاک زیر آن انتقال می یابد. مقاوم سازی پی ساختمان مشکلات خود را دارد. از هم گسیختگی هایی که در پی ساختمان ها ایجاد می شوند به دو شکل آشکار و نهان هستند. بخش های آشکار ممکن است به صورت خردشدگی دیده شوند و بخش های نهان نیز ممکن است به دلایل نشست، تورم خاک و ناپایداری ساختمان به وجود آیند و در نهایت نیز در اثر گذر زمان به صورت گسیختگی های آشکار دیده شوند. در مقاوم سازی ساختمان باید به این موارد توجه شود.

 

دشواری های مقاوم سازی پی ساختمان

علاوه بر این که این مقاوم سازی پی ساختمان هزینه بالایی دارد، این کار در زمان بهره برداری از ساختمان بسیار دشوار است. در زمان مقاوم سازی پی با این مشکلات ممکن است مواجه شوید:

  • ممکن است تمام یا بخشی از فضاهای طبقه همکف یا زیر زمین در زمان مقاوم سازی به تخلیه نیاز داشته باشند.
  • دال کف زمین در ساختمان و سنگ فرش خارج از آن نیز باید خراب شوند.
  • به دلیل وجود پایه ها و تکیه گاه های موقتی برای مقاوم سازی فضای بسیار کمی در اختیار است.
  • برای تجهیز ساختمان محدودیت ارتفاع وجود دارد.
  • لرزش ها و صداهایی در ساختمان ایجاد خواهد شد.

 

راهکارهایی برای مقاوم سازی پی ساختمان

برای مقاوم سازی پی ساختمان می توان از راهکارهای مختلفی استفاده کرد. شیوه های مقاوم سازی پی ساختمان عبارتند از:

 

1- افزایش ابعاد پی ساختمان

با افزایش ابعاد پی ساختمان می توان سطح تماس با پی را بالا برد و از تنش هایی که بر پی وارد می شود کاست. این عمل به افزایش ظرفیت باربری فونداسیون منجر می شود. با بالا رفتن ابعاد پی ساختمان و در پی آن کاهش تنش ها، نشست های پی خاک نیز پایین می آیند. برای افزایش ابعاد پی دو حالت وجود دارد. حالت اول افزایش ابعاد پی و ستون متصل به آن است و حالت دوم تنها افزایش ابعاد پی است.

در حالت اول برای بالا بردن مقاومت پی ساختمان باید ابعاد بخش زیرین فونداسیون را افزایش داد. در این شیوه فشار خاک اضافه شده باید به شکل یکنواخت به پی وارد شود. کمربند محیطی پی باید بار بخش های بالایی سازه را به خاک زیر آن انتقال دهد. به این ترتیب باید در پی پیوستگی کامل میان روکش بتنی و بتن پی نیز بود که با تمیز و مضرس کردن سطح بتن قدیمی یا کاربرد اتصالات مکانیکی به شکل میخچه انجام می شود.

در حالت دوم که فقط ابعاد پی افزایش یابد و ستون مقاوم سازی نشود، بار وارد شده به بخش های تقویت شده باید مستقیم به پی انتقال یابد. این کار با کاربرد پاشنه یکپارچه که در محیط و زیر پی وجود دارد محقق می شود. برای این کار باید از آرماتورگذاری مناسبی در پاشنه استفاده شود.

 

مقام سازی پی ساختمان2

 

2- افزودن شناژ به پی ساختمان

یکی دیگر از راهکارهای مقاوم سازی پی ساختمان در مقابل لغزش ها به هم بستن پی ها و ایجاد مشارکت تمام پی ها برای تحمل بارهای جانبی است. به همین دلیل هم برای بستن پی ها از شناژ استفاد می شود.

شناژ به معنای زنجیر کردن است و برای متصل کردن تمام پی ها به هم آن را ایجاد می کنند. با وجود شناژ بخش های ساختمان به صورت یکپارچه عمل می کنند و تمام نشست ها یکنواخت انجام می شود و نیروهای وارد شده به یک بخش از ساختمان به همه بخش ها انتقال می یابد و از شدت آنها کاسته می شود و مانع از ایجاد خسارت در ساختمان خواهد شد. شناژها در ساختمان های مختلف از مصالح مختلف مثل تیرآهن، میله گرد و تیر چوبی ساخته می شوند، اما شناژ بتنی از بقیه متداول تر است.  

 

3- یکپارچه سازی فونداسیون ساختمان

از این نوع مقاوم سازی پی ساختمان به طور معمول در مواردی استفاده می شود که ظرفیت باربری فونداسیون از مقدار فعالیت های داخلی ایجاد شده کمتر است. در این شیوه، علاوه بر افزایش ظرفیت برشی و خمشی فونداسیون مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای جانبی وارد شده بر پی نیز بالا می رود.

 

4- مقاوم سازی فونداسیون با استفاده از FRP  و کابل های پیش ‌تنیده

یکی از شیوه ها نیز اعمال نیروی پیش تنیده به مقطع ساختمان است. به طور معمول هنگامی که افزایش عمق پی از بالا به علت معماری آن امکان پذیر نباشد، ظرفیت خمشی مثبت و منفی مقطع را می توان با عبور کابل های پیش تنیده در حفره های ایجاد شده سراسری در طی پی یا در بتن جدید روی وجوه آن و پیش تنیده کردن آنها افزایش داد.

نیروهای پیش تنیده در دو جهت عمودی و افقی به پی وارد می شوند. نیروهای عمودی موجب بالا رفتن ظرفیت برشی و نیروهای افقی موجب بالا رفتن ظرفیت خمشی و برشی به شکل هم زمان خواهند شد. پیش تنیدگی افقی از طریق کابل ها و پیش تنیدگی عمودی با الیاف FRP انجام می شود.

 

مقاوم سازی پی ساختمان و افزایش مقاومت شمع ها

ساختمان هایی که روی شمع ها درست شده اند ممکن است نتوانند به شکل مناسب در مقابل بارهای جانبی از خود مقاومت نشان دهند و در محل اتصال به سر شمع دچار مشکل می شوند.

برای افزایش مقاومت شمع می توان به این صورت عمل کرد. ابتدا باید زمین را تا مشاهده خرابی شمع کَند. از سطح شمع باید لایه برداری کرد و بخش های درونی آن که به صورت خرابی و خوردگی هستند از سطح شمع برداشت. یک کلاهک در زیر آن باید نصب شود تا از پیوستگی آرماتورهای اضافی با شمع مطمئن شد. نصب آرماتورهای دور شمع و بتن ژاکت دور آن که بر طبق نتایج تحلیل سازه طراحی شده باشند. در نهایت هم پی باید دوباره با خاک دانه ای متراکم پر شود.

شیوه های مقاوم سازی پی ساختمان در بالا آورده شده است. البته راهکارهایی نیز برای بهسازی پی و همچنین رفع عیوب فونداسیون وجود دارد که می توان برای اجرای آنها از متخصصان این حوزه کمک گرفت.

 

مقام سازی پی ساختمان1

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display