09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

تفاوت دال بتنی یک طرفه با دو طرفه در چیست؟

تفاوت دال بتنی یک طرفه با دو طرفه در چیست؟

قبل از توضیح تفاوت دال یک طرفه و دو طرفه ابتدا تعریفی از دال برای شما ارائه می دهیم. دال یا اسلب به جزئی ازساختمان گفته می شود که ضمن تعیین تراز طبقات، نقش باربر را نیز ایفا می کند. در واقع دال از بتن ساخته می شود و از اجزای افقی ساختمان محسوب می شود که برای ساخت کف، سقف و بام مورد استفاده قرار می گیرد.

دال های بتنی ضخامتی کمتر از طول و عرض شان دارند و می توانند بار کف را به تیر ها منتقل نمایند. دال بتنی ساختاری مسطح دارد با ضخامتی کم که در ساختمان ها نقش یک پوشاننده را ایفا می کند. این صفحات  در قسمت های مختلف ساختمان مانند تیر های اصلی یا بتنی، دیوار ها و یا ستون ها اجرا می شود. دال بتنی رفتاری منعطف دارد و شبیه تیرها طراحی شده است در ادامه به دال بتنی یک طرفه و دو طرفه و تفاوت میان آنها اشاره می کنیم.

دال یک طرفه

دال یک طرفه با پشتیبانی تیر های دو طرف مقابل باعث انتقال بار در یک جهت می شود. نقش دال یک طرفه حمل بار در یک جهت و انتقال آن به تیر ها می باشد. در بسیاری از موارد دهانه باربر در سمت کوتاه دال است که باعث انتقال بار می شود.انتقال بار در دهانه دیگر عمل عکس دارد تا به این ترتیب بار به صورت موازی بین دهانه ها تقسیم شود. دال یک طرفه متناسب با دهانه ضخامتی برابر با 100 تا 150 میلی متر دارد.

مشخصات دال یک طرفه

 • دال یک طرفه درساختمان های چند طبقه که  تاثیر بار، برعناصر سازه کمتر است مورد استفاده قرار می گیرد.
 • در دال یک طرفه صفحات دال توسط تیر ها به صورت موازی از دو طرف حمایت می شود.
 • در دال یک طرفه بارها در یک جهت به دال منتقل می شود.
 • در دال یک طرفه شکل منحنی دال به صورت استوانه می باشد.
 • استفاده از دال یک طرفه در دهانه هایی تا 3.6 متر مقرون به صرفه است.
 • در دال یک طرفه مقدار فولاد کمتری نسبت به دال دو طرفه استفاده میشود.
 • از آنجایی که در دال یک طرفه ازفولاد کمتری استفاده می شود در نتیجه عمق دال افزایش می یابد.

دال دو طرفه

در دال دو طرفه انتقال بار به همه تیرهای پیرامون انجام می شود. این دال نسبت طول به عرضی کمتر از دو دارد و زمان انتقال بار به تیر ها، دال از هر دو طرف خم می شود. در زمان اعمال بار به دال دو طرفه این دال تحت فشار به شکل بشقاب در می آید. اگر گوشه های این دال توسط تیر ها پشتیبانی شود مانع از فروریختن آن خواهد شد. دال دو طرفه با توجه به دهانه، ضخامتی بین 100 تا 200 میلی متر دارد.

مشخصات دال دو طرفه

 • سقف عرشه فولادی یک دال دو طرفه است.
 • درسازه هایی که تعداد طبقات زیاد است و انتقال بار بر عناصر سازه زیاد است از دال دو طرفه استفاده می شود.
 • انتقال بار در دال دو طرفه در دو جهت است.
 • دال دو طرفه نسبت طول به عرضی مساوی یا کمتر از دو دارد.
 • حمایت و انتقال بار در طول هر دو جهت دال انجام می شود.
 • دال دو طرفه تحت بارهای شدید شکلی شبیه به بشقاب به خود می گیرد.
 • استفاده  از دال دو طرفه برای دهانه هایی تا 6 متر اقتصادی است.
 • میزان فولاد استفاده شده در دال دو طرفه بیشتر ازدال یک طرفه است.
 • با توجه به فولاد بیشتری که در دال دو طرفه استفاد می شود این دال عمق کمتری دارد.

مشخصات دال دو طرفه

تفاوت دال یک طرفه و دو طرفه

این دو نوع دال درمقدار و جهت قرار گرفتن آرماتور ها تفاوت دارند. در دال بتنی یک طرفه فقط در جهت طولی نیاز به آرماتور خمشی است و در دال دو طرفه هم در جهت طولی و هم در جهت عرضی نیاز به آرماتور خمشی است. و همچنین همانطور که گفتیم در دال یک طرفه از فولاد کمتری استفاده می شود در نهایت عمق بیشتری نسبت به دال دو طرفه دارد.

در دال یک طرفه، دال بر روی دو لبه مقابل تکیه داده می شود و بار وارد بر دال در راستای عمود بر تیرهای تکیه گاه منتقل می شود. همچنین گاهی دال یک طرفه بر روی چهار لبه تکیه داده می شود ولی نسبت طول به عرض  چشمه دال بیشتر از2 می باشد که باعث می شود بخش بیشتری از بارهای وارده در امتداد دهانه کوتاهتر منتقل شود.در مقابل دال دو طرفه در چهار طرف بر روی تیر ها تکیه دارد و نسبت طول به عرض چشمه دال کمتر از 2 است.

مقاوم سازی دال بتنی

برای افزایش ظرفیت باربری دال باید نسبت به مقاوم سازی آن اقدام شود. یکی از روش های بهینه برای مقاوم سازی دال بتنی استفاده از الیاف FRP است، در این نوع مقاوم سازی دال بتنی از لحاظ خمشی و برشی و همچنین مقاومت فشاری تقویت می شود. همچنین با مقاوم سازی دال ها مقاومت اصلی دال که به دلیل خوردگی فولاد در طول زمان کاهش یافته است به طرز قابل توجهی باز میگردد.

در مقاوم سازی دال بتنی به وسیله الیاف FRP از اجزای پلیمری استفاده می شود که با الیاف مسلح شده اند، این روش مقاوم سازی یکی از روش های امروزی است که جایگزین روش های سنتی شده و مزایای متعددی به همراه دارد. از جمله مزایای این روش وزن سبک الیاف، برخورداری از مقاومت کششی بسیار بالا و همچنین قیمت ارزان و نحوه اجرای بسیار آسان آن است. مقاوم سازی دال بتنی یک طرفه و دو طرفه با استفاده از این الیاف به سادگی امکان پذیر است.

سخن پایانی

دال های بتنی در هر نوعی که باشند به عنوان یکی از عناصر اساسی سازه ها محسوب می شوند. از دال های بتنی برای ایجاد سطوح در کف و سقف سازه استفاده می شود، انتخاب دال یک طرفه یا دو طرفه بر اساس نوع ساختمان، کاربری سازه، ساختار دهانه ها مشخص می شود. در واقع انتخاب بهترین دال با توجه به ویژگی های معماری ساختمان می تواند مقرون به صرفه باشد. سازه های دارای طبقات بیشتر با حجم باربری بالا تر نیاز به دال های دو طرفه دارند.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display