0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "شیب بندی سرویس بهداشتی و حمام"

اصول شیب بندی ساختمان
اصول شیب بندی ساختمان
یکی از مراحل ساختمان سازی که باید با دقت بسیار زیاد و اصولی انجام شود، شیب سازی ساختمان است.
فیلترها
Sort
display