0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو
مقاوم سازی پایه های تابلو تبلیغاتی سایپا
مقاوم سازی پایه های تابلو تبلیغاتی سایپا
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5 تا :1396/4/28
مقاوم سازی بخش DATA CENTER شرکت داتک
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5 تا :1396/4/28
ترمیم بتن تصفیه خانه صنعتی تعمیرگاه مرکزی سایپا
ترمیم بتن تصفیه خانه صنعتی تعمیرگاه مرکزی سایپا
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی پایه های برج های خنک کن – بیمارستان بعثت
مقاوم سازی پایه های برج های خنک کن – بیمارستان بعثت
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی فونداسیون – مصلی بزرگ باقرشهر
مقاوم سازی فونداسیون – مصلی بزرگ باقرشهر
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی تیرهای ساختمان بتنی با روش مختلط کاشت میلگرد و الیاف FRP
مقاوم سازی تیرهای ساختمان بتنی با روش مختلط کاشت میلگرد و الیاف FRP
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/15تا :1396/4/28
مقاوم سازی ساختمان ۲۰ واحدی با FRP – تهرانسر
مقاوم سازی ساختمان ۲۰ واحدی با FRP – تهرانسر
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/15تا :1396/4/28
تقویت دیوار برشی با الیاف شیشه – برجهای محمدیه قزوین
تقویت دیوار برشی با الیاف شیشه – برجهای محمدیه قزوین
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/15تا :1396/4/28
مقاوم سازی ویلای طالقان بدلیل نشست
مقاوم سازی ویلای طالقان بدلیل نشست
کارفرما : جناب آقای علائدینی
زمان :1398/5/8 تا :1398/6/6
فیلترها
Sort
display