0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو
مقاوم سازی کنسول بتنی جهت کنترل خیز وترک با کاشت میلگرد – تهران – زعفرانیه
مقاوم سازی کنسول بتنی جهت کنترل خیز وترک با کاشت میلگرد – تهران – زعفرانیه
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی برج باغ لاله بروش ایجاد دیواربرشی در طبقات
مقاوم سازی برج باغ لاله بروش ایجاد دیواربرشی در طبقات
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
کاشت میلگرد در بتن فونداسیون – پروژه ۱۴۰۰ واحدی قیام
کاشت میلگرد در بتن فونداسیون – پروژه ۱۴۰۰ واحدی قیام
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی ساختمان تالار بوستان صدا وسیما
مقاوم سازی ساختمان تالار بوستان صدا وسیما
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی ساختمان ویلای لواسان بدلیل یخ زدگی بتن
مقاوم سازی ساختمان ویلای لواسان بدلیل یخ زدگی بتن
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی مجموعه برجهای نمونه رسا – منطقه ۲۲ تهران
مقاوم سازی مجموعه برجهای نمونه رسا – منطقه ۲۲ تهران
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی ترکهای ایجاد شده در سازه بتنی بروش تزریق رزین
مقاوم سازی ترکهای ایجاد شده در سازه بتنی بروش تزریق رزین
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی ویلای لواسان با ایجاد پانلهای پلی استایرن
مقاوم سازی ویلای لواسان با ایجاد پانلهای پلی استایرن
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی و ترمیم آسیب دیده گی بتن اجراء شده- پروژه متانیر کرج
مقاوم سازی و ترمیم آسیب دیده گی بتن اجراء شده- پروژه متانیر کرج
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5 تا :1396/4/28
مطالعات فاز۱و۲ مقاوم سازی مجموعه فرهنگی ورزشی ارسنجانی – رباط کریم
مطالعات فاز۱و۲ مقاوم سازی مجموعه فرهنگی ورزشی ارسنجانی – رباط کریم
کارفرما :masoumi
زمان :1397/2/5 تا :1396/4/28
فیلترها
Sort
display