0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو
مقاوم سازی با FRPمجموعه مسکونی تعاونی مسکن فرهنگیان – شهر جدید اندیشه
مقاوم سازی با FRPمجموعه مسکونی تعاونی مسکن فرهنگیان – شهر جدید اندیشه
کارفرما :masoumi
زمان :1396/11/30تا :1396/4/28
مقاوم سازی ترانشه ویلا - لواسان
مقاوم سازی ترانشه ویلا - لواسان
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
بازرسی ، طراحی واجرای مقاوم سازی تیرهای بتنی پروژه الهیه
بازرسی ، طراحی واجرای مقاوم سازی تیرهای بتنی پروژه الهیه
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی ستونهای بتنی مجتمع مسکونی فرهنگیان – تهران با الیاف کربن FRP
مقاوم سازی ستونهای بتنی مجتمع مسکونی فرهنگیان – تهران با الیاف کربن FRP
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
طرح واجراء مقاوم سازی مجموعه برجهای مسکونی هنرمندان زنجان با FRP
طرح واجراء مقاوم سازی مجموعه برجهای مسکونی هنرمندان زنجان با FRP
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
طراحی و اجراء مقاوم سازی برج نیاوران با الیاف کربن و شیشه FRP
طراحی و اجراء مقاوم سازی برج نیاوران با الیاف کربن و شیشه FRP
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی – کرج
مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی – کرج
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی به روش ژاکت فلزی – تهران
مقاوم سازی به روش ژاکت فلزی – تهران
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
مقاوم سازی مجتمع مسکونی آزاد شهر به روش ژاکت فلزی
مقاوم سازی مجتمع مسکونی آزاد شهر به روش ژاکت فلزی
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
تقویت تیرهای بتنی با روش زره فولادی و کاشت بولت – تهران – زعفرانیه
تقویت تیرهای بتنی با روش زره فولادی و کاشت بولت – تهران – زعفرانیه
کارفرما :masoumi
زمان :1396/12/5تا :1396/4/28
فیلترها
Sort
display