0912-1001763

88259793

جستجو

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد و کاشت بولت بخشی از خدمات شرکت آرین تیس در پروژه های مقاوم سازی ساختمان میباشد. شرکت آرین تیس با ۱۷ سال سابقه در زمینه کاشت میلگرد و کاشت بولت با چسب های اپوکسی هیلتی در پروژه های عمرانی آماده همکاری میباشد. کاشت میلگرد و کاشت بولت بخشی از خدمات اجرایی شرکت آرین تیس در ارتباط با مقاوم سازی ساختمان می باشد.

در صورت نیاز به اجراء سازه الحاقی در پروژه های در دست ساخت و اصلاح سازه اجراء شده و یا مقاوم سازی ساختمان ها نیاز به کاشت میلگرد و یا کاشت بولت می باشد. بدین منظور جهت اتصال المانهای موجود و قدیمی جهت مقاوم سازی ساختمان های بتنی و یا مقاوم سازی فونداسیون ساختمانهای فلزی نیاز به اتصال میلگرد ها رابط می باشد که این امر با کاشت میلگرد و یا کاشت بولت میسر می باشد.

کاشت میلگرد جهت مقاوم سازی فونداسیون :

در این خصوص بسته به میزان و نوع ضعف موجود در فونداسیون و طراحی صورت گرفته جهت مقاوم سازی فونداسیون نیاز به کاشت میلگرد جهت اتصال بتن ریزی جدید به بتن موجود و ایجاد ارتباط بین آن ها می باشد. همچنین جهت افزایش مقاومت برشی میان صفحه ای در فونداسیون با طراحی های صورت گرفته نسبت به کاشت میلگرد های ی به صورت سنجاقی در بخش های مختلف فونداسیون انجام خواهد شد.

شرکت آرین تیس با بهره گیری از نرم افزار های تخصصی طراحی کاشت میلگرد و کاشت بولت در انواع المانهای بتنی و محاسبه میزان عمق کاشت میلگرد و تعیین فواصل میلگرد ها از یکدیگر با توجه به نیرو های وارده شامل نیرو های کششی و برشی و لنگر های خمشی نسبت به طراحی و مقاوم سازی ساختمان و ارائه نقشه های اجرایی کاشت میلگرد و کاشت بولت اقدام می نماید.

کاشت میلگرد در بتن فونداسیون به منظور ایجاد میلگرد های انتظار ستون ها در ساختمان های بتنی :

در بعضی از پروژه های ساختمانی بنا به دلایلی از تبدیل تغییر در نقشه های سازه، وجود اشتباه در آکس بندی ستونها و یا اشتباه در میلگرد گذاری ستونها هنگام اجراء فونداسیون نیاز به تغییر در جا نمایی ریشه های ستونهای بتنی می باشد. بدین منظور با انجام عملیات کاشت میلگرد می توان تغییرات مورد نظر را انجام داد. در این راستا با کاشت میلگرد در محلهای جدید بر روی فونداسیون متناسب با قطر و تعداد مورد نیاز مشکل پیش آمده مرتفع خواهد شد.

نکته قابل توجه در کاشت میلگرد جهت انتظار ریشه های ستون در فونداسیون محاسبه میزان عمق کاشت میلگرد می باشد.

جهت تعیین عمق کاشت میلگرد نرم افزار های تخصصی وجود داشته که با در نظر گرفتن قطر میلگرد و تعداد میلگرد های مورد نیاز جهت کاشت میلگرد در یک ستون و فاصله آنها از یکدیگر عمق کاشت میلگرد را تعیین و اعلام می کند. لازم به ذکر می باشد تعیین عمق کاشت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا عمقی که برای کاشت میلگرد یک شاخه محاسبه می شود با عمق محاسباتی میلگرد ها زمانی که در کنار هم و در یک جا متمرکز می باشند فرق می کند.

علت آن این است که زمانی که یک کاشت میلگرد انجام می شود سطوح تنشی که در اطراف آن و در بتن تشکیل می شود و شدت آن بسیار کمتر از زمانی است که تعدادی میلگرد در کنار هم و در یک بخش از بتن کاشته می شود لذا کاشت میلگرد بصورت دسته جمعی و در کنار دارای عمقی به مراتب بیشتر از کاشت میلگرد مجزا می باشد. بر خلاف تصور عموم و عوامل اجرایی پروژه های عمرانی کاشت میلگرد و کاشت بولت فرایندی دقیق و نیازمند بررسی فنی بوده و نمی توان بدون در نظر گرفتن تمهیدات فنی و نیروهای وارده بر بتن و میلگرد، عمق ، قطر و تعداد میلگرد و بولتهای مورد نیاز جهت کاشت در پروژه های مقاوم سازی را تعیین نمود.

کاشت بولت بر روی فونداسیون به منظورنصب صفحه ستون در ساختمان های فولادی

در بسیاری از پروژه ها شاهد تغییرات در جانمایی ستونهای فولادی به جهت تغییر نقشه ها و یا عدم نقشه برداری دقیق به منظور تعیین آکس صفحه ستونها و یا از قلم افتادن یک یا چند صفحه ستون در فونداسیون بعد از بتن ریزی بوده ایم . در این حالت با روش کاشت بولت بر روی فونداسیون می توان مشکلات ایجاد شده را حل نمود.

نکته قابل تامل در این خصوص تعیین عمق بولتهای مورد نیاز جهت کاشت می باشد . البته با توجه به فواصل بیشتر و تعداد کمتر بولتهای کاشت نسبت به کاشت میلگرد جهت ریشه ستون در سازه های بتنی تاکید بر محاسبه عمق کاشت بولت در بتن فونداسیون از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه محاسبات دقیق در این خصوص انجام نگیرد امکان وقوع فاجعه و حوادث ناگوار بدایل عدم تحمل نیرو های وارده توسط میلگرد ها و بولت های کاشته شده خواهد بود وپروژه های مقاوم سازی با مشکل مواجه خواهند شد.

این شرکت با گارانتی طراحی های صورت گرفته و صدور تاییدیه فنی عملیات فنی انجام شده جهت کاشت میلگرد و کاشت بولت ایمنی و راحتی خیال را برای کارفرمایان محترم در پروژ ه های مقاوم سازی فراهم می نماید .نکته مهم دیگر عدم رزوه سر بولت با روش تراشکاری می باشد که این امر باعث کمتر شدن قطر میلگرد و کاهش ظرفیت باربری بولت کاشته شده خواهد شد. جهت رفع معضل پیش آمده پیشنهاد می گردد که جهت رزوه سر بولتها از روش رولینگ استفاده گردیده تا قطر بخش رزوه شده کمتر لز قطر میلگرد بولت نگردد.

روش انجام کنترل کیفیت عملیات کاشت آرماتور ( میلگرد ) در بتن:

بهترین روش برای تست کیفیت کاشت آرماتور انجام آزمایش مقاومت کششی آرماتور در بتن ( گیرداری آرماتور در بتن ) می باشد. این آزمایش با عنوان Pull Off شناخته می شود. عملکرد آرماتور در هنگام کشش بیانگر صحت اجرا می باشد. نتیجه این تست می تواند منجر به جاری شدن آرماتور یا میلگرد ، برآمدن آرماتور و یا قلوه کن شدن بتن گردد. بدیهی است بهترین نتیجه گزینه نخست یعنی جاری شدن میلگرد می باشد. علت و دلیل نیاز به کاشت آرماتور یا میلگرد و بولت در پروژه های عمرانی: دربعضی از پروژه های عمرانی به دلیل تغییر در نقشه های معماری و سازه یا به دلیل تغییرکاربری و گسترش سازه نیاز به کاشت آرماتور می باشد.

فیلترها
Sort
display