0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

کاشت بولت با استفاده از کپسولهای اپوکسی در کارخانه لاوان تابلو-کرمان

کاشت بولت با استفاده از کپسولهای اپوکسی در کارخانه لاوان تابلو-کرمان

کاشت بولت با استفاده از کپسولهای اپوکسی در کارخانه لاوان تابلو-کرمان

بدلیل اضافه کردن یک طبقه در سوله کارخانه لاوان تابلو کرمان صفحه ستونها و بولتهای پایه های سوله دچار ضعف گردیده و نیازمند تقویت می باشند.

بدین منظور جهت مقاوم سازی المانهای فوق از کاشت بولت های با آلیاژ بالا ساخت کشور آلمان و کپسولهای اپوکسی استفاده گردیده است. سایز بولتها M30 و به عمق ۲۸ سانتی متر کاشته شده اند.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display