0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

کاشت بولت با استفاده از چسبهای کپسولی VPK-M24-SFدر ویلای کردان

کاشت بولت با استفاده از چسبهای کپسولی VPK-M24-SFدر ویلای کردان

کاشت بولت با استفاده از چسبهای کپسولی VPK-M24-SFدر ویلای کردان

کاشت بولت KALM-M-24 به همراه چسب کپسولی VPK-24-SFجهت تقویت صفحه ستونهای ویلای کردان جهت افزایش نیروی کششی و برشی صفحه ستونها و مقابله با نیروی بالا برنده ستون از روی فونداسیون بهنگام وقوع زمین لرزه

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display