0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

ناشاقول بودن ستون چیست؟

ناشاقول بودن ستون چیست؟

یکی از مهمترین مواردی که برای نصب اسکلت سازه باید در نظر گرفته شود، شاقول بودن ستون ها است. این کار باید توسط مهندس سازه صورت بگیرد. سازه در عین حال باید دارای مقدار مشخصی ناشاقولی باشد. در این بین باید بدانیم که ناشاقول بودن ستون چیست و به چه علت باید آن را به اجرا درآورد. با وجود اهمیت این موضوع، بسیاری از مهندسان ساختمان آن را رعایت نمی کنند. در این صورت مشکلات زیادی به وجود می آید.

در واقع می توان گفت که شاقول بودن ستون امری ضروری است. با وجود این گفته می شود که ناشاقول بودن سازه باید به صورت استاندارد باشد. در صورتی که میزان شاقول بودن ستون بسیار کم باشد، قطعاً مشکلاتی ایجاد خواهد شد. برای روشن شدن این موضوع باید بدانیم که تا چه اندازه امکان ناشاقول بودن ستون ها وجود دارد. همچنین باید نحوه محاسبه آن را دانست. برای برطرف کردن ناشاقولی غیر مجاز باید از وسایلی استفاده کرد و میزان آن را به اندازه مناسب رساند. 

راه کنترل ناشاقول بودن ستون چیست؟

چندین روش برای تنظیم شاقول بودن سازه وجود دارد. بر حسب تجربه و شرایط باید از روش مناسب برای آن استفاده شود. در یک روش باید اندازه گوشه های ستون را پیدا کرده و بعد از آن با استفاده نرم افزاری ارتفاع ستون، کنترل شود. در این بین بهتر است که اعداد درون جدولی ثبت شوند. این روش برای ستون هایی از جنس بتن است.

 برای بتن های فلزی از سه روش برای کنترل ناشاقولی ستون استفاده می شود. روش اندازه گیری ستون های فولادی کاملاً مشابه با ستون های بتنی است. در صورت آشنایی با اینکه عواقب ناشاقول بودن ستون چیست، قطعاً با دقت بیشتری کنترل شاقول بودن انجام خواهد شد.

در ستون های فلزی هم باید مختصات کامل نقاط به دست آمده و بعد از آن محاسبات آن صورت می گیرد. در نهایت باید میزان حرکت، شاقولی و موارد دیگر را اندازه گیری کرد. این کار به منزله مقاوم سازی ستون محسوب می شود؛ بنابراین باید در اجرای آن دقت لازم را داشت.

روش های کنترل ناشاقول بودن ستون چیست؟

روش لوکال یکی از روش های محاسبه ناشاقول بودن ستون است که در آن دیگر نباید اندازه گیری انجام شود. به این منظور باید در راستای یکی از قطرهای ستون قرار گرفته و ابعاد ستون در نظر گرفته شود. بعد از آن باید حدود 2 سانتی متر به داخل ستون در نظر گرفته شود. در ستون های فلزی قسمت های فوقانی ستون آفست و همچنین نقطه مقابل لاین هستند.

 در روش دیگر باید از دوربین استفاده شود. در این صورت فرد باید در قسمت روبروی قطر ستون قرار گرفته و در نهایت باید طول افق اندازه گیری شود. البته باید زاویه افق صفر باشد و بعد از آن طول اندازه گیری شود. بعد از آن باید طول قسمت فوقانی ستون با همان زاویه، بررسی شود. در نهایت تفاضل این دو عدد به دست آمده همان ناشاقول بودن ستون است. در پاسخ به این سؤال که ناشاقول بودن ستون چیست، باید روش های بررسی آن هم به صورت دقیق تری بررسی شوند.  

ناشاقول بودن ستون چیست؟

با توجه به اینکه عملکرد سازه ها، خطی خواهد بود، ناشاقول بودن ستون منجر به بهم ریختن این عملکرد می شود. در واقع رفتار غیرمعمول برای سازه به وجود می آید که عواقب زیادی را هم به همراه دارد. در این بین نقاطی از ستون هم بیشتر در خطر ناشاقول بودن قرار دارند. این نقاط معمولاً در بین دو ستون قرار دارند. در صورت ایجاد لرزش، نقطه بین دو ستون بیشتر از بقیه در معرض خطر خواهد بود. برای فهمیدن اینکه عواقب ناشاقول بودن ستون چیست، کافی است که در مورد خطرات احتمالی آن آگاه بود.

شاقول بودن سازه منجر به افزایش ایمنی در برابر لرزش های ناگهانی سازه است و در عین حال ناشاقول بودن ستون یکی از مواردی است که می تواند به سازه آسیب های جدی وارد کند؛ بنابراین می توان گفت که ناشاقولی ستون منجر به آسیب پذیری بیشتر سازه خواهد شد. هرگونه بی توجهی به ناشاقول بودن ستون ها قابل پیگیری است و مسئولان سازنده باید جریمه ای را برای ناایمن ساختن سازه پرداخت کنند. برخی از مهندسان با استفاده از گچ یا آجر، اقدام به برطرف کردن مشکلات ستون دارند که موجب افزایش ضعف سازه خواه شد. 

حد مجاز ناشاقول بودن ستون چیست؟

با استفاده از روش های قدیمی و یا دوربین می توان میزان ناشاقول بودن ستون را به دست آورد. به این منظور برای هر طبقه باید 25 - 30 میلی متر به داخل سازه به عنوان ناشاقولی سازه در نظر گرفت. معمولاً روش هایی که برای اندازه گیری ناشاقول بودن ستون به کار گرفته می شود. هر کدام از این روش ها به شکل های مختلفی اجرا می شوند.

اندازه گیری سنتی ناشاقول بودن ستون به شرح زیر است:

بعد از تعریف اینکه ناشاقول بودن ستون چیست، باید روش اندازه گیری آن را بررسی کرد. در روش سنتی معمولاً در حین اجرای ستون های ساختمان باید در هر طبقه شاقول بودن کنترل شده و بعد از آن نیز باید از بتن استفاده شود. کنترل ناشاقول بودن در تمام طبقات باید کاملاً جدی گرفته شود. در غیر این صورت طبقات مختلف به خوبی در مقابل کمانش و لرزش مقاوم سازی نخواهند شد. اگر شاقول بودن طبقات به خوبی بررسی نشود، بتن ریزی آن ها کاملاً اشتباه است. بهتر است که برای هر طبقه اندازه گیری های دقیق انجام شود. این روش کمی وقت گیر به نظر میرسد.

محاسبه ناشاقول بودن ستون با دوربین

استفاده از دوربین کمی راحت تر از روش سنتی است و به این ترتیب می توان دوربین را در شرایط موازی و همچنین با فاصله معینی از ستون قرار داد. بعد از آن دوربین باید به سمت پایین تنظیم شود. بعد از این کار اگر قسمت های مختلف ستون مساوی بودند، ناشاقول بودن سازه کاملاً واضح خواهد بود. در این صورت فاصله ای بین قسمت عمودی دوربین و قسمت پایین ستون قابل مشاهده است. فاصله باید دقیق اندازه گیری شود. در صورتی که ناشاقول بودن بیش از حد مجاز باشد، باید آن را برطرف کرد.

برطرف کردن ناشاقول بودن ستون

اگر میزان ناشاقول بودن سازه بیش از حد باشد، باید آن را با استفاده از آچار کاهش داد. البته می توان از جک هم برای این کار استفاده کرد. در مواردی که میزان ناشاقولی زیاد است، بهتر است که از دستگاهی به نام تیفور برای کاهش دادن استفاده شود. به طور کلی باید تشخیص داد که وسیله مناسب برای کاهش ناشاقول بودن ستون چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد.

برای کاهش ناشاقول بودن سازه با استفاده از تیفور، باید اطراف ستون مورد نظر با سیم بسته شود. همچنین از طرف دیگر باید سیم به ستون های دیگر متصل شود. این کار باعث می شود تا ستون ها به سمت هم متمایل شوند. پس از آن، تیر به ستون متصل شده و ناشاقول بودن بیش از حد ستون برطرف می شود. در نهایت عملیات دیگری بر روی ستون قابل اجرا خواهد بود.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display