0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین

مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین

مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین

بدلیل تغییر سازه کارخانه و حذف سقف طبقه اول، طول ستونهای بتنی افزایش یافته و نیازمند مقاوم سازی می باشند.

بدلیل تغییر سازه سالن تولید و حذف سقف طبقه اول آن طول ستونهای بتنی سالن مذکور افزایش یافته و نیازمند مقاوم سازی با frp گردیده است. دو عامل مهم در محاسبات طرح تقویت ستونهای فوق الذکر در نظر گرفته شده است .

یکی دو برابر شدن طول ستون که به افزایش لاغری آن انجامیده است و دوم انفصال مقطع ستون در محل چشمه اتصال ستون به سقف حذف شده می باشد.جهت مقاوم سازی ستونهای فوق از الیاف کربن ۳۰۰ و شیشه ۴۲۰ استفاده شده است.

لازم دانستیم تا اندکی به چرایی افزایش مقاوم سازی با FRP در رابطه با ستون ها بپردازیم. محصور نمودن مصالح بتنی سبب افزایش قابل ملاحظه ای در ظرفیت محوری و نیز شکل پذیری این گونه قطعات می شود.

محصورساختن عضو بتنی باعث می شود تا با افزایش نیروی محوری بر ستون و به تناسب آن افزایش کرنش محوری، در مقطع کرنش های عرضی ایجاد می شود. وقتی ستون با FRP محصور شده از افزایش کرنش عرضی جلوگیری به عمل آمده و تنش های جانبی در ستون ایجاد می شود.

بدین ترتیب نیروی بیشتری توسط ستون تحمل می شود.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display