0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

محاسبه تعداد میلگرد در ستون

محاسبه تعداد میلگرد در ستون

وظیفه ستون در یک سازه، تحمل نیروهای وارده از طریق انواع بارهای موجود در سازه بر سطوح کف هر طبقه  می باشد که یا مستقیما به ستون ها تحمیل می شود و یا به واسطه تیرها به آن می رسند. این فشارهای وارده بر هر ستون را نیروهای محوری می نامند. از دلایل ایجاد ستون ها، حمایت از این فشارهای وارده بر سازه جهت جلوگیری از فرو ریختن آن می باشد.

گاهی ممکن است علاوه بر فشارهایی که از سوی خود سازه به ستون ها وارد می شود، نیروهایی همچون بار حاصل از رگبار و برف یا تندباد و سایر نیروهای وارده که بطور افقی بر ستون تحمیل می شوند نیز به این فشارها اضافه شوند و موجب خم شدن ستون گردند.

بنابراین مهندس سازنده باید با در نظر گرفتن شرایط متفاوت زیست محیطی و سایر عوامل بیرونی موثر بر نیروهایی که احتمال تحت فشار قرار دادن قطعات سازه را دارند، اقدام به طراحی و ساخت ستون های یک بنا نماید تا بتواند در برابر خطرات احتمالی و خمیدگی آن مقاومت کرده و در هر شرایطی سازه را پایدار نگاه دارند.

تعداد میلگردها در یک ستون :

ستون ها شکل و اندازه های گوناگون دارند به همین دلیل سطح مقطع هر یک نیز با ستونی از شکل دیگر متفاوت خواهد بود. تعداد میلگردهای به کار رفته در هر ستون با توجه به سطح مقطع آن ها متغیر است. در ستون هایی با سطح مقطع مربع از 4 میلگرد، سطح مقطع شش ضلعی منتظم از 6 میلگرد، سطح مقطع مستطیل 6 الی 8 میلگرد و در سطح مقطع دایره در کم ترین حالت از 6 میلگرد استفاده می شود. این نکته نیز قابل ذکر است که در ستون های با سطح مقطع چند ضلعی منتظم، حداقل تعداد میلگردهای قابل استفاده مساوی تعداد اضلاع سطح مقطع آن ستون می باشد.

در صورتی که ستون ها از جنس بتن باشند، به طور قراردادی برای میلگرد اصلی ستون ها و خاموت آن در مقطع های عرضی مختلف اعدادی تعیین شده است: 

• قطر خاموت: حداقل 8 میلی متر

• میلگردهای پیچشی به دور ستون های با مقطع دایره ای: حداقل 10 میلی متر

• سطح مقطع دایره و چند ضلعی منتظم: حداقل 12 میلی متر

• سطح مقطع مربع و مستطیل: حداقل 14 میلی متر

تعداد میلگرد در هر ستون

تعداد میلگرد در هر ستون

از آن جایی که در احداث سازه های مختلف در کشور خودمان از ترکیب قاب بندی با قابلیت خم شدگی و اسکلت بتن آرمه که تا حدی قابلیت فرم دهی دارد استفاده می شود، به این ترتیب قصد داریم در این مطلب با کمک اصول به کار گیری آرماتورهای دارای قاب خم شدنی از جنس بتن که قابلیت شکل پذیری معمولی دارند، محاسبات خود را انجام دهیم.

بر اساس استانداردهای آرماتورهای به کار رفته به شکل طولی که میزان حداقلی و حداکثری درصد میلگرد در یک ستون را بیان می کنند، در صورتی که از ستون هایی با فرم گیری معمولی استفاده شود، حداقل درصد قابل استفاده 1% و با به کار گیری ستون های دارای قاب با قابلیت خم شدگی و فرم گیری متوسط، حداکثر درصد در نظر گرفته شده برای میلگردهای استفاده شده در ستون بتنی، 8% خواهد بود. لازم به ذکر است که این بازه های حداقل و حداکثری برای وصله ها نیز کاربرد دارند و رعایت آن ها ضروریست.

در بیشتر موارد تمام میلگردهای مورد استفاده در راستای طول یک ستون به محل ثابت و مشخصی وصله می شوند. در چنین حالتی باید درصد آرماتور واقع در خارج ستون که از یک طرف به وصله متصل است را نصف درصد استاندارد و مجاز یعنی 4 درصد در نظر بگیریم. مهندسان چنین سازه هایی همواره مطلع هستند که در به کار گیری یک سری از روش ها و پیاده سازی صحیح آن ها مشکلاتی سر راهشان قرار می گیرد که اجرایی کردن فعالیت ها را مختل می کند.

به همین دلیل برای ممانعت از بروز مشکل در روندهای بتن ریزی، مشخص کردن تراکم بتن مورد استفاده، تعبیه صحیح میلگردهای طولی طبق اصول صحیح، به کار بردن خاموت ها و وصله کردن میلگردها که ممکن است به دنبال تراکم بالای میلگردها در سطح مقطع ستون ایجاد شده باشند، پیشنهاد کاربردی این است که درصد آرماتور ستون مورد نظر که به حالت طولی و در بیرون وصله قرار گرفته را کاهش دهند که تا 3% نیز مورد قبول است.

حال شاید از خود بپرسید که چرا طبق استانداردها برای میلگردهای بکار رفته در هر ستون یک درصد حداقل در نظر گرفته شده است؟ جواب این است که از آنجایی که برای هر ستون احتمال فشرده شدن و انقباض بتن به کار رفته در آن و همچنین شکنندگی ستون مورد نظر وجود دارد بنابراین برای جلوگیری از بروز هر یک از این مشکلات، کمترین درصد در نظر گرفته شده برای میلگرد که در بیرون وصله قرار می گیرد 1% می باشد.

خاموت گذاری ریشه ستون :

پس از این که با اصول و ضوابط آرماتور گذاری انواع فونداسیون آشنا شدید، قادر خواهید بود که به درستی اقدام به قرار دادن خاموت در ریشه ستون ها نمائید. اصول به کار رفته در خاموت گذاری ریشه در ستون ها کاملا مشابه خاموت گذاری ستون ها در نقطه ویژه یا بحرانی می باشد.

وقتی که یک مهندس نظارت بر چنین پروژه ای را عهده دار می شود باید از به کار گیری و اجرای صحیح آن نیز اطمینان حاصل کند. یکی از توصیه هایی که در اجرای این روش می تواند کمک کننده و کاربردی باشد این است که عمل خاموت گذاری بهتر است که در تمام راستای طول یک ستون اعمال شود.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display