0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم

بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم

بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم

بدلیل قدمت بالای این پل بتنی که نزدیک به چهل و پنج سال از ساخت آن می گذرد. تصمیم به مطالعه و بررسی وضعیت سازه آن و در صورت لزوم مقاوم سازی پل توسط وزارت راه و ترابری گرفته شد.

در اولین قدم ضمن برداشت المانهای سازه تشکیل دهنده پل از آن آزمایش مقاومت بتن و اسکن میلگردهای بکار رفته در آن بعمل آمد. بدین منظور از دستگاه اسکنر میلگرد PROFOMETER  +۵ استفاده گردید. لازم بذکر است که میلگردهای استفاده شده در این پل بدون آج و ساده میباشند.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display