0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

انواع گره برای بستن میلگردها

انواع گره برای بستن میلگردها

قبل از اینکه میلگرد را در جای خود قرار دهید، تمام روغن کاری ها باید انجام شده باشد. از زدن روغن روی میلگرد باید خودداری شود زیرا باعث کاهش پیوند بین میلگردها و بتن می شود. برای از بین بردن زنگ زدگی، چربی، گل و لای یا مواد خارجی دیگر از میلگردها، از یک قطعه گلدان استفاده کنید.

میلگردها قبل از بتن ریزی باید به یگدیگر متصل شوند تا جا به جا نشوند. جای میلگردها باید علامت گذاری شده باشند تا نشان دهند که در کجا جای می گیرند. سیستمی که برای علامت گذاری استفاده می کنید باید با سیستم علامت گذاری که در نقشه های مهندسی یا مونتاژ نشان داده می شود، یکی باشد. دو سیستم علامت گذاری به شرح زیر است:


1. به تمام میلگردهای موجود در یک نوع، علامت آن نوع داده می شود. این سیستم برای میلگردهای ستون، میلگردهای تیر، میلگردهای پایه و غیره استفاده می شود.

2. میلگردها با جزئیات بیشتری مشخص می شوند. این علائم دقیقاً محل قرارگیری میلگرد را نشان می دهد. علاوه بر نوع عضو (یعنی تیر، دیواره، ستون و غیره) علائم کف قرارگیری میلگردها و اندازه و تعداد جداگانه آن ها را نشان می دهد. به جای اینکه اندازه میلگرد را با اندازه گیری قطر نشان دهد، علامت اندازه میلگرد را با کد مربوط نشان می دهد.
 توجه: سیم مورد نیاز گره چیزی به مقاومت میلگرد نمی افزاید.

انواع گره برای بستن میلگرد :


برای بستن میلگردها از سیم های مفتولی نرم استفاده می کنند که به آن گره زدن میلگرد می گویند. انواع مختلفی از گره ها را می توان استفاده کرد. بعضی از آنها مؤثرتر از دیگران هستند.

گره ساده یا لغزان :

سیم به سادگی یک بار در اطراف دو میلگرد به صورت مورب عبور می کند و دو انتهای آن به هم پیچیده می شود. این کار با یک جفت دستگاه های جانبی پیچ خورده انجام می شود تا جایی که در برابر میلگردها بسیار محکم شوند. سپس انتهای سیم قطع می شود. این گره بیشتر برای دال های کف استفاده می شود.


گره ساده یا لغزان دوبل :

گره ساده را وقتی از هر دو جهت انجام دهیم دوبل گفته می شود.

گره دیوار :

این گره با دور زدن یک به یک برابر دور میلگرد عمودی و سپس به صورت مورب در اطراف تقاطع، ساخته می شود. دو سر آن را می چرخانید تا اتصال محکم شود، سپس قسمت اضافی سیم را قطع می کنید. از گره دیواری روی حصیرهای سبک عمودی استفاده می شود.

گره دوگانه :

این گره نوعی گره ساده است ولی با دو سیم انجام می شود که مقاومت آن را بیشتر می کند و معمولاً برای کارهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

گره اصطحکاکی :

وقتی سیم را به صورت ضربدری از لا به لای دو میلگرد رد کنیم و انتهای آن را بپیچید و سپس قطع کنید، گره اصطحکاکی گفته می شود.


گره اصطحکاکی دوبل :

همان گره اصطحکاکی ساده ولی با دو سیم انجام می شود.


گره پشت گردنی :

سیم ها از نیمه یکی از میلگردها، از دو طرف آن عبور می کنند و به صورت مربع یا مورب از اطراف آن میلگرد عبور می کنند و انتهای آن به هم تابیده و قطع می شود. از این گره در مکان های خاص مانند دیوارها استفاده می شود.

گره پشت گردنی دوبل


گره پشت گردنی دوبل :

گره پشت گردنی که با دو سیم انجام شود.


گره با پیچ و تاب :

این گره نوعی گره زین است. سیم گره به طور کامل در اطراف یکی از میلگردها پیچیده می شود، سپس کاملاً در عرض و تا نیمه دیگر در طرف دیگر میلگرد دیگر قرار می گیرد و در نهایت جمع می شود و یا به صورت مربع یا مورب در عرض قرار می گیرد. گره زین با پیچ و تاب برای حصیرهای سنگین که باید توسط جرثقیل برداشته شوند استفاده می شود.


گره صلیبی :

این نوع کراوات این مزیت را دارد که در میله ها پیچ خوردگی کمی ایجاد می کند یا اصلاً پیچ نمی خورد.


گره صلیبی دوبل :

این گره همان گره صلیبی است که با دو سیم انجام می شود.


نکاتی درباره اتصال میلگردها :

مکان مناسب میلگردها برای مقاومت سازه در برابر بارهایی که باید تحمل کند بسیار مهم است. پوشش مناسب میلگردها در بتن برای محافظت از آنها در برابر خطرات آتش سوزی، احتمال خوردگی و قرار گرفتن در معرض هوا نیز مهم است. برای میلگردهایی که در موقعیت عمودی قرار می گیرند، جوش لب به لب ترجیح داده می شود. انتهای میله پایین به صورت مربع بریده می شود و انتهای میله بالایی که بر روی آن قرار دارد به صورت مورب بریده می شود، بنابراین اجازه می دهد تا جوش لب به لب انجام گیرد. برای میله هایی که در موقعیت افقی بار تحمل می کنند، جوشکاری فیله ترجیح داده می شود.

معمولاً دو میله از انتها به انتها قرار می گیرند (به جای اینکه با هم تداخل داشته باشند) و قطعات میله تخت (یا آهن زاویه ای) در دو طرف قرار می گیرند. سپس جوشهای فیله در محل اتصال فلزات زده می شوند. جوش ها به عمق نیمی از قطر میلگرد و به طول هشت برابر قطر آن زده می شوند.


میلگردهای افقی و عمودی به طور ایمن در فواصل زمانی مکرر به یکدیگر متصل می شوند و گره ها طبق برنامه و نقشه ایجاد می شوند تا یک صفحه سفت و سخت ایجاد کنند، در این صورت می توان آن را بلند کرد و به عنوان یک واحد به کار برد. بستن گره به اندازه و فاصله میلگردها بستگی دارد که در هر تقاطع دو یا سه گره لازم است، اما در هر نوار نباید کمتر از سه اتصال وجود داشته باشد.


دستگاه گره زنی یا بندزن :

از این دستگاه برای آرماتوربندی ستون ها، تیرها و دال های سقف استفاده می شود که سیم آن می تواند از نوع فولادی معمولی باشد. استفاده از این دستگاه باعث کاهش زمان گره زنی و همچنین کاهش مصرف سیم می شود.

دستگاه گره زنی

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display